Hoe tevreden zijn huisartsen over de ziekenhuiszorg?

Steeds meer ziekenhuizen ontwikkelen initiatieven om actief de dialoog met de huisartsen aan te gaan. Huisartsen zorgen met hun doorverwijzing voor het overgrote deel van de patiëntenstroom. Een goede en duurzame band tussen een huisarts en een ziekenhuis kan dus een belangrijk verschil maken.

Onlangs is er een grootschalig onderzoek afgerond, waardoor er nu ruim 14.000 nieuwe tevredenheidsscores zijn over een groot deel van de specialismen in Nederlandse ziekenhuizen.

Resultaat tot op de afdeling
Ziekenhuizen die willen weten hoe huisartsen hun specialismen beoordelen, kunnen vanaf nu over de resultaten beschikken in een nieuwe online rapportagemodule. Binnen deze omgeving is het mogelijk om de resultaten te filteren naar specialisme, type ziekenhuis of periode. Ook bevat de rapportage een benchmark, waarmee ziekenhuizen resultaten tussen afdelingen kunnen vergelijken (intern). Het is ook mogelijk om extern te benchmarken op type ziekenhuis, bijvoorbeeld de algemene, topklinische, of academische ziekenhuizen, of voor vergelijk binnen het adherentiegebied.

De resultaten van dit onderzoek zijn in veel gevallen direct bruikbaar om verbeteracties op afdelingen onderbouwd op gang te brengen, maar ze kunnen ook worden gezien als vertrekpunt voor een toekomstig huisartsentevredenheidsonderzoek (HTO).

Het onderzoek
Om ziekenhuizen inzicht te geven in het de tevredenheid van huisartsen en te laten zien waar verbeterkansen liggen, brengt MediQuest al sinds 2005 de tevredenheid van huisartsen in kaart. Huisartsen beoordelen specialismen op zes aspecten: Medische deskundigheid van de arts(en); Bereidheid en mogelijkheid tot samenwerking; Communicatie gedurende het behandeltraject / informatievoorziening; Logistiek en organisatie (servicegerichtheid); Patiëntvriendelijkheid en een Totaalindruk van het specialisme.

Plaats een reactie