Hoe neusklank in stem te verminderen

De “craniaal gesteelde pharynxplastiek” is een operatie die de neusklank vermindert in de spraak van patiënten die al eerder geopereerd zijn aan de verhemeltespleet. Deze operatie wordt al bijna 150 jaar uitgevoerd maar is tot op heden het onderwerp van discussie. Kees Keuning verdiepte zich in zijn proefschrift hierin.

Het beoordelen van nasaliteit in de spraak is gebaseerd op het gehoormatige oordeel, dat is subjectief. De betrouwbaarheid van het oordeel tussen verschillende beoordelaars is slechts matig. Dit geldt ook voor het herhaalde oordeel van dezelfde beoordelaar.

Om de nasaliteit objectief te kunnen beoordelen worden instrumentele metingen toegepast. Deze metingen blijken slechts matig overeen te komen met het perceptieve oordeel. Dit betekent dat er een andere dimensie van spraak wordt gemeten dan de dimensie die perceptief wordt beoordeeld.

Het doel van de pharynxplastiek is spraak met een normale nasaliteit. De spraak moet goed verstaanbaar zijn en bovendien aangenaam klinken. Deze aspecten van de spraak zijn slechts perceptief te beoordelen en tot op heden niet objectief te meten. Keuning stelt voor om het gehoormatige oordeel te combineren met instrumentele metingen. Daarnaast is het van belang of de patiënt tevreden is met zijn eigen spraak.

Promotiegegevens
Promovendus: Kees Keuning
Faculteit: Faculteit Geneeskunde
Proefschrift: The superiorly based pharyngeal flap with Z-plasty: Surgery and Speech
Promotor 1: Prof.dr. P.H. Dejonckere
Promotor 2: Prof.dr. R. Koole
Promotor 3: Prof.dr. G.J. Meijer
Datum en tijd: 5/9/2012

Plaats een reactie