Hoe liesblessures het beste te behandelen

Adam Weir verdiepte zich in de oorzaak van liesblessures bij sporters. In zijn proefschrift wordt duidelijk dat de buikspier bij liesblessures minder dik is en dat er vaak een afwijking van de heup gezien wordt, maar dat de betekenis hiervan niet duidelijk is.

Hij vergeleek ook het effect van een manuele geneeskundige behandeling of oefentherapie met zware trainingen. Uit een vergelijkend onderzoek waarbij sporters ingeloot werden voor een van de behandelingen bleek dat met beide behandelingen rond de 55 procent herstelde maar dat het sneller ging bij de manuele behandeling.

Na afloop van de behandeling kreeg rond de 30 procent de blessure terug.

Promotiegegevens
Promovendus: Adam Weir
Faculteit: Faculteit Geneeskunde
Proefschrift: Diagnostics and treatment of adductor-related groin pain in athletes – new insights
Promotor 1: Prof. dr. F.J.G. Backx
Copromotor 1: Dr. J.L. Tol
Datum en tijd: 23/6/2011, 10:30 uur
Locatie: Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht

Het proefschrift van Adam Weir is op te vragen via info@gezondheidskrant.nl o.v.v. Proefschrift / Adam Weir.

Plaats een reactie