“Hoe krijgen ze me zo gek?”

Managers balen vaak ervan dat dingen niet gaan zoals ze zelf zouden willen. Medewerkers nemen onvoldoende verantwoordelijkheid, ontplooien te weinig initiatieven en behalen hun resultaten niet. Deze frustraties manifesteren zich in de vorm van werkvloerdrama’s.

En daar creëren we ontzettend veel van, zonder dat leidinggevenden door hebben waar dat echt aan ligt. Dat concludeert organisatiecoach en auteur Marjan Haselhoff in het nieuwe boek “Hoe krijgen ze me zo gek?”.

Hoe krijgen ze me zo gek?, Marjan HaselhoffHaselhoff: “Ik durf het nog wel stelliger te zeggen: we zijn verslaafd aan drama”. Wanneer medewerkers niet effectief genoeg zijn, raken leidinggevenden ontevreden over de eigen manier van leidinggeven. Om te excelleren als manager is het van belang te achterhalen welk gedrag die frustraties versterken. De beste manier om dat te doen is door vooral het eigen gedrag en drama bewust onder de loep te nemen.

Dramakillers
Een drama uit zich in drie verschillende soorten reactieve rollen: de slachtoffer-, de aanklager- en de redderrol. Wanneer we tijdens het werk in een van deze drie rollen komen, verkeren we in wat de veranderexpert een dramadriehoek noemt. Je zit dan in een rol die niet effectief is, maar die vaak wel een tijdelijke voldoening geeft. De kunst is om de subtiliteit van de rollen in je werk te herkennen. En dat kan alleen als je het effect van je eigen gedrag als leidinggevende inziet en begrijpt.

Haselhoff biedt in haar boek een methode om veel van de dilemma’s of problemen anders te bekijken en overwinnen. De methode is bedoeld om situaties waarin managers vastlopen tegen het licht te houden.

De filosofie van haar boek is dat managers niet de ander moeten willen veranderen, maar alleen het eigen gedrag. “Wij hebben de neiging om problemen bij de ander neer te leggen: ga jij maar veranderen”, licht Haselhoff verder toe. “Dit is een doodlopende weg, omdat je alleen op jezelf 100% invloed hebt”. Leidinggevenden moeten leren inzien dat problemen en drama’s die ze zelf ervaren, alles zegt over henzelf, en weinig over de ander.

Management top 5 dramaversnellers:
1. Te grote controledrang hebben
2. Moeite hebben met delegeren
3. Pleasegedrag vertonen
4. Moeite hebben met het neerleggen van verantwoordelijkheid bij anderen
5. Ongeduldig zijn

Over de auteur
Marjan Haselhoff is eigenaar van BuroKracht. Daarnaast is ze o.a. podiumauteur bij Management Team en auteur op ManagementSite.nl

Plaats een reactie