Hoe kijk je naar je eigen levenservaringen

Vanaf het 55ste levensjaar krijgen veel mensen te maken met belangrijke overgangen in hun leven. In de cursus ‘Op verhaal komen’ leren deelnemers vertellen over deze belangrijke ervaringen uit hun leven en leren hier op een andere en vooral ‘helpende’ manier naar te kijken.

Door stil te staan bij de betekenis hiervan in het eigen leven, ontstaat meer bevrediging en vertrouwen in de toekomst. De cursus start op 10 mei 2011 en bestaat uit 9 bijeenkomsten van 2 uur, in een groep van maximaal 6 deelnemers. De cursus wordt gegeven op locatie de Opmaat in Hengelo, Laan van Driene 101.

Vanaf het 55ste levensjaar krijgen veel mensen te maken met belangrijke overgangen in hun leven, zoals kinderen die het huis uitgaan en pensionering. We worden in deze fase ook vaak geconfronteerd met het verlies van dierbaren of met lichamelijke ziekten. Ingrijpende gebeurtenissen uit ons verleden kunnen ons nog dwars zitten, wat tot onzekerheid en zingevingvragen kan leiden.

Er dringen zich dan bijvoorbeeld vragen op als: “Heb ik het wel goed gedaan?” Of: “Is dit het nou?”. Soms zoeken we naar houvast, weten we niet meer goed wat we willen, welke kant het op moet.

Het is niet vreemd dat dit kan leiden tot een gespannen gevoel, piekeren en vermoeidheid. We kunnen ook bang zijn voor wat de toekomst zal brengen, of overvallen worden door somberheid en verlies van interesse.

Zelf op zoek gaan naar een manier om hier verandering in aan te brengen geeft kracht en kan helpen een nieuwe richting in te slaan. Het volgen van de cursus kan dit mogelijk maken.

In de cursus komen deelnemers weer ‘op verhaal’. Ze vertellen over belangrijke ervaringen uit hun leven en leren hier op verschillende, andere en vooral ‘helpende’ manieren naar te kijken. De deelnemers onderzoeken hoe zij positieve én negatieve ervaringen kunnen opnemen in hun eigen levensverhaal.

Belangstellenden kunnen contact opnemen met het Centrum preventieve GGz, telefoonnummer 074-2563240 of via e-mail preventie@mediant.nl.

Plaats een reactie