Hoe is het terugkeren van angst tegen te gaan?

0
588

Cognitieve gedragstherapie is momenteel de meest gangbare methode om angststoornissen te behandelen. Hierbij worden angstpatiënten blootgesteld aan datgene waar ze bang voor zijn, zonder dat de gevreesde gebeurtenis optreedt. Op korte termijn zijn dit soort therapieën effectief.

Na verloop van tijd keren klachten echter veelal terug. Dus cognitieve gedragstherapie kan angst doen verminderen, maar wist het geheugen voor angst niet.

Tijdens therapie wordt een nieuw geheugen gevormd dat het oorspronkelijke angstgeheugen onderdrukt, en daarmee de angstklachten. Omdat het angstgeheugen intact blijft, kan angst altijd terugkeren.

Marieke Effting deed experimenteel onderzoek naar nieuwe manieren om terugkeer van angst tegen te gaan. De meer traditionele manieren richten zich vooral op het versterken van het nieuw geleerde geheugen. Effting richtte zich in haar onderzoek echter op het verzwakken van het bestaande angstgeheugen.

Promotiegegevens
Promovendus: Mw. M. Effting
Proefschrift: Plasticity of Fear Memory: A search for relapse prevention
Faculteit: Klinische psychologie
Promotor: mw. prof. dr. M. Kindt
Dinsdag 7 juni 2011, 12:00 uur
Locatie: Agnietenkapel, Oudezijds Voorburgwal 231, 1012 EZ Amsterdam