Hoe Gek is Nederland?

Via de website www.hoegekis.nl starten onderzoekers van het UMCG een grote studie naar psychische gezondheid in Nederland.

In deze studie vragen zij de Nederlandse bevolking om zelf aan te geven welke psychische klachten en krachten zij ervaren. Het uiteindelijke doel is om samen met alle deelnemers antwoord te krijgen op de vraag ‘Hoe gek is Nederland?’.

De introductie van de DSM 5, het handboek voor de diagnostisering van psychiatrische stoornissen, leidde het afgelopen jaar tot veel discussie. Veelgehoorde kritiek is dat er te gemakkelijk etiketten worden geplakt op mensen die afwijken van de norm. Daarnaast hebben diagnoses en labels het begrip van psychische klachten nauwelijks vooruit geholpen en zijn er nog veel vragen over het vóórkomen van psychische klachten.

Via Hoegekis.nl willen de onderzoekers de Nederlandse bevolking betrekken bij deze vraagstukken. Hierbij gaan de onderzoekers niet uit van bestaande diagnoses of classificaties van psychische gezondheid. Zij vragen mensen om zelf aan te geven wat voor soort psychische klachten zij hebben. Uitgangspunt hierbij is dat klachten zich in uiteenlopende gradaties kunnen voordoen en ook dat mensen kunnen verschillen in de mate waarin zij klachten ervaren. Ook bevat de vragenlijst vragen over psychische krachten, zoals persoonlijke groei, welzijn en weerbaarheid, positieve eigenschappen die mensen beschermen als het leven tegenzit. Dit zijn aspecten die momenteel niet zijn meegenomen in de DSM 5. Herkenning en opsporing van psychische krachten zijn belangrijk om erachter te komen hoe gezondheid en geluk kunnen worden bevorderd.

Digitale vragenlijst
Deelnemers aan Hoegekis.nl krijgen eerst een digitale vragenlijst. Zodra zij deze hebben ingevuld, krijgen zij meteen een score volgens de bestaande methodieken. Een paar maanden later krijgt iedere deelnemer een specifieke, persoonlijke situatieschets. Hierin is te zien hoe de uitkomsten van de desbetreffende individuele deelnemer zich verhouden tot de totale bevolking. Als deelnemers dat willen kunnen ze meedoen aan vervolgonderzoek waarin zij zelf bijhouden welke factoren voor hen bijdragen aan hun welbevinden. Aan de hand van de verzamelde gegevens gaan de onderzoekers op zoek naar patronen die de bouwstenen vormen voor nieuwe vormen van diagnostiek.

Plaats een reactie