Hoe gaat het nu écht met die Marokkaanse mevrouw met kanker?

Met de vertaling van vragenlijsten kunnen nu ook Turkse en Marokkaanse kankerpatiënten die slecht Nederlands spreken betrokken worden bij onderzoek naar kwaliteit-van-leven. Dit geeft veel representatiever resultaten, omdat zeker 5% van de Nederlandse bevolking van Turkse of Marokkaanse afkomst is. De vragen over kwaliteit-van-leven kunnen daarnaast ook nog eens patiënten helpen bij de communicatie met de arts tijdens een consult. Promovendus Rianne Hoopman onderzocht de vragenlijsten en promoveert op 28 januari aan VUmc in Amsterdam.

Hoopman liet de kwaliteit-van-leven vragenlijsten vertalen in Turks, Rifberbers en Marokkaans-Arabisch. Deze liet ze door 90 Turkse en 80 Marokkaanse patiënten invullen. Daarnaast werden ook Nederlandssprekende naasten, die normaal de patiënt helpen bij het vertalen, ondervraagd. Wat opviel is dat patiënten vragen met getallen, zoals afstanden en het geven van een cijfer aan de gezondheid, lastig te beantwoorden vinden. Voor deze vragen is enige vorm van schoolopleiding nodig, die de eerste generatie immigranten vaak niet heeft. Opvallend is verder dat 25-40% van de naasten zegt weleens informatie anders te presenteren naar de patiënt, wanneer zij als tolk optreden bij gesprekken met de behandelend arts. Verder wordt de pijn door naasten systematisch onderschat.

Hoopman over de resultaten van de studie: “Nu kunnen we echt goed meten wat voor effect de behandelingen hebben op het lichamelijke en psychische functioneren van allochtone patiënten. Daarnaast zijn communicatieproblemen van de arts met allochtone patiënten vaak een groot probleem, wat kan leiden tot verminderde therapietrouw. De kwaliteit-van-leven vragenlijsten kunnen bijdragen aan betere communicatie en afstemming met de patiënt.” In de kwaliteit-van-leven vragenlijsten staan vragen over dagelijkse activiteiten als aankleden, boodschappen doen als ook over lichamelijke beweging en geestelijke gesteldheid van de patiënt. Het onderzoek is gefinancierd door de Nederlandse Kankerbestrijding en uitgevoerd door het Nederlands Kanker Instituut/Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis in samenwerking met het EMGO Instituut van VUmc. De vertaalde vragenlijsten worden inmiddels door verschillende gezondheidsorganisaties en universiteiten gebruikt.

Plaats een reactie