Hóe gaan we meer en langer voor elkaar zorgen?

Een dag na het verschijnen van het zorgakkoord heeft staatssecretaris Van Rijn de plannen van het kabinet voor de toekomst van de langdurige zorg bekend gemaakt. Het plan doet een groot appél op mantelzorg en zorgvrijwilligers, maar de vraag blijft hoe zij dat voor elkaar krijgen.

Mezzo, de Landelijke Vereniging voor Mantelzorger en Vrijwilligerszorg maakt zich zorgen dat er in deze plannen geen aandacht is voor de positie en ondersteuning van deze informele zorgverleners. Veel mensen zorgen als mantelzorger of zorgvrijwilliger voor hun partner, ouder, kind of buur, maar dat gaat niet vanzelf en het kan ook zwaar zijn. Zeker wanneer mensen de zorg combineren met een baan, opleiding of vrijwilligerswerk.

Garanties
Mezzo vindt het belangrijk dat mensen op hun eigen manier deze zorg kunnen verlenen én daarnaast maatschappelijk actief kunnen blijven. De Staatsecretaris geeft hier geen antwoorden op. Terwijl garanties hierover wel noodzakelijk zijn als voorwaarde voor deze hervorming van de zorg: de positie en de ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers moeten daarom geborgd worden in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).

Eigenstandige positie
In de plannen van de Staatsecretaris staat eigen regie en zorgvraag van de cliënt centraal, maar het zou niet meer dan logisch zijn dat mantelzorgers en zorgvrijwilligers ook een eigen stem krijgen bij de toegang tot de zorg. Immers zij moeten het gaan waarmaken volgens de Staatssecretaris. Mezzo is van mening dat niet alleen gekeken moet worden wat mensen uit de sociale omgeving zelf kunnen doen, maar ook wat zij daarvoor nodig hebben. Zij moeten een stem krijgen in het zogenaamde keukentafelgesprek. Bovendien moet de formele zorg aansluiten bij de hulp die mantelzorgers en vrijwilligers bieden.

Ondersteuning
Het is van groot belang dat burgers in elke gemeente een beroep moeten kunnen doen op ondersteuning bij het uitvoeren van mantelzorgtaken of vrijwilligerswerk. Dit betekent dat in elke gemeente in ieder geval de basisfuncties mantelzorg en vrijwilligerswerk geregeld moeten zijn, waarbij de vraag van de burger centraal staat. Belangrijke voorzieningen (bijvoorbeeld dagbesteding) die zorgen dat mantelzorgers het volhouden moeten ook na 2015 ruimschoots beschikbaar zijn, om overbelasting bij mantelzorgers preventief te voorkomen.

Plaats een reactie