Hoe er voldoende groeihormoon in het lichaam blijft

Groeihormoon (GH) is een onmisbare bron van kracht en vitaliteit. Het wordt gemaakt in de hypofyse en zorgt dat overtollig lichaamsvet wordt afgebroken maar dat de afbraak van spiereiwitten juist wordt tegengegaan.

Om die rol te vervullen dient de GH-gevoeligheid van cellen heel precies geregeld te zijn. Dat gebeurt via de afbraak van de GH-receptor (GHR) door middel van endocytose.

In haar proefschrift bestudeerde Ana Almeida beta-TrCP-GHR-binding. Beta-TrCP is een ubiquitineringsfactor die de GHR-endocytose regelt. Almeida laat zien dat beta-TrCP op twee plaatsen aan de GHR bindt: aan het UbE-motief en aan een DSGRTS-sequentie. Dit zorgt ervoor dat altijd het juiste aantal GHRs op een cel zit, waardoor deze adequaat kan reageren op veranderende omstandigheden.

Cachexia, een conditie waarbij versneld spiereiwitten worden afgebroken, komt vaak voor bij ernstig zieke mensen. Deze mensen blijken GH-ongevoelig. In onderzoek met muizen bewijst Almeida dat een tumor leidt tot cachexia en dat dit gepaard gaat met veel minder GHRs in de lever.

Waarschijnlijk veroorzaakt cachexia ook bij mensen GH-ongevoeligheid. Het unieke karakter van de beta-TrCP–GHR binding hebben we gebruikt om een geneesmiddel te ontwikkelen dat in staat moet zijn om deze binding te verbreken.

Promotiegegevens
Promovendus: Ana Almeida
Faculteit: Faculteit Geneeskunde
Proefschrift: Understanding the Growth Hormone Receptor-βTrCP interactions: Molecular tools for controlling Growth Hormone Sensitivity
Promotor 1: Prof. dr. G.J.A.M. Strous
Promotor 2: Prof. dr. A.G.S.H. van Rossum
Datum en tijd: 30/9/2011, 12:45 uur
Locatie: Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht

Plaats een reactie