Hoe beslissen mensen over hun gezondheid?

Mensen vinden gezondheid belangrijk en maken daarvoor allerlei keuzes. Hoe maken mensen hun afwegingen? Wat is de rol van emotie, van het verstand, van de omgeving? Waarin verschillen mensen in dit alles van elkaar? Kan gezond gedrag worden ‘afgedwongen’, ook om de schade van ongezond gedrag voor de samenleving te beperken? Zijn er mogelijkheden om het kiezen voor gezondheid (nog) makkelijker te maken? Hoe kijken mensen naar al die maatregelen die over hun gezondheid worden genomen? Wat betekent dat voor de professionals die zich met zorg en gezondheid bezig houden?

Deze vragen staan centraal op het 7e Nationale Congres Gezondheidsbevordering en Preventie van 27 en 28 januari 2011 te Wageningen.

Henriëtte Prast
Prof. dr. Henriëtte Prast, de enige emotie-econoom van Nederland en lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, formuleert een advies over de keuzearchitectuur van de overheid (hoe biedt de overheid de burgers keuzes aan?). Zij geeft tijdens het congres een helder overzicht van de meest recente kennis over menselijk keuzegedrag.

Margriet Sitskoorn
Prof. dr. Margriet Sitskoorn (hoogleraar klinische neuropsychologie, Universiteit van Tilburg) vertelt over de relatie tussen hersenen en gedrag en hoe deze te beïnvloeden is.

Als deelnemer kunt u kiezen uit ruim 65 interactieve sessies, o.a.:
– Wim Veen ( Hoogleraar TU Delft) neemt u mee in de belevingswereld van jongeren: Generatie Zap, de ‘Homo Zappiens’ denkt in beelden en communiceert voortdurend op internet.

– Drs. Rik Lindhout (psycholoog) en drs. Wanda de Kanter (longarts) hebben een succesvolle methode ontwikkeld waarmee u mensen kunt motiveren om hun leefstijl te veranderen. Tijdens het congres laat ze zien hoe.

– Eddo van Santen (Trainer) verzorgt een workshop waarin u kunt werken aan uw eigen elevator pitch en kunt leren wat de kracht is van deze beïnvloedingsmethode.

– Dr. Luc Bonneux (epidemioloog) en prof. dr. Frans Meijman (medische wetenschaps- en publiekscommunicatie) gaan met de deelnemers in discussie over individuele keuzes versus maatschappelijke verantwoordelijkheid.

– Margriet Sitskoorn (Hoogleraar) Vertelt waarom zondigen zo verleidelijk is. Hoe komt het toch dat het soms zo moeilijk is om het zondigen te laten? We eten en drinken bijvoorbeeld te veel, bedriegen onze partners, blijven passief bij het leed van anderen, laten ons meevoeren door hebzucht, of halen met liefde een ander onderuit.

– Drs. Dick Hermans (CVZ), Rien Meyerink (RVZ) en Willem Wansink (journalist) gaan in debat over keuzes in het zorgpakket en waarom preventie wel of geen grotere plaats daarin moet krijgen

– Jan van Setten. (Marketing) Hoe lastig is het om gedrag tussen de oren te krijgen? Hoe werkt de ‘Psychologie van Discipline’? Wat zijn de ontbrekende schakels tussen lullen en poetsen? Hoe rekent u af met schijncommitment, actie-obstipatie, verbale incontinentie en slappe afspraken?

Aanmelden
Uiteraard kunt u ook kennis maken met nieuwe, innovatieve beïnvloedingsstrategieën en is er ruim aandacht voor de rol van sociale media, crowdsourcing, het gebruik van twitter en effectief schrijven voor het internet. Het programma kunt u zien op de congreswebsite (www.beslistuwkeuze.nl). Deelnemers kunnen zich via deze site aanmelden.

Plaats een reactie