Hoe belangrijk zijn clubs en verenigingen voor Nederlanders?

De internationale Let’s Colorbeweging van AkzoNobel inspireert mensen om kleur in hun dagelijkse leven aan te brengen. Na succesvolle projecten in Brazilië, India, Frankrijk, Engeland, Zuid-Afrika, Turkije en Nederland is Flexa Let’s Color op zoek gegaan naar nieuwe projecten in Nederland. Omdat clubs en verenigingen een belangrijk deel zijn van de vrijetijdsbesteding van veel Nederlanders, maar het verenigingsleven steeds meer onder druk komt te staan, wil Flexa de clubs graag steunen.

Daarom ook kunnen zij zich vanaf eind augustus aanmelden voor nieuwe kleuren in het clubhuis of verenigingsgebouw, waarvoor Flexa de verf kosteloos(1) beschikbaar stelt. Voorafgaand aan deze campagne heeft Flexa onderzoek gedaan naar het belang en beleving van verenigingen in Nederland.

In het onderzoek komen thema’s terug als vrijwilligerswerk, betrokkenheid, invloed van het verenigingsleven op sociale contacten en de rol van clubs en verenigingen in het gezin. Daarnaast is de rol van het verenigingsleven per regio bekeken en is er ook aandacht voor het belang van clubhuizen en verenigingsgebouwen. De onderzoeksresultaten worden 16 augustus 2011 bekendgemaakt.

Enkele vragen die het onderzoek beantwoordt:
– Hoeveel tijd besteden Nederlanders gemiddeld aan hun club of vereniging?
– Wat zijn beweegredenen om lid te worden van een club?
– Welke gevoelens hebben Nederlanders bij hun club?
– Welke invloed hebben kleuren op het verenigingsgevoel van de Nederlanders?
– Hoe goed worden clubhuizen en verenigingsgebouwen onderhouden?

(1) Bij aankoop van één blik verf van Flexa, kunnen consumenten vanaf 25 augustus gratis één blik muurverf aan hun club of vereniging doneren

Plaats een reactie