HIV melden in sollicitatiegesprek?

De Commissie Sollicitatiecode van het Nederlandse Vereniging Personeelsmanagement (NVP) is geschrokken van de onderzoeksresultaten zoals deze recent door TNS NIPO in opdracht van het Aids Fonds zijn bekend gemaakt.

Daaruit blijkt onder meer dat acht op de tien leidinggevenden vindt dat een werknemer met hiv dit moet melden in een sollicitatiegesprek. Ook blijkt dat bijna de helft van de bedrijven minder snel een vast contract zal geven aan iemand met hiv. De Commissie NVP Sollicitatiecode vindt de onderzoeksresultaten verbazingwekkend en bovendien voor de werving en selectie een onjuiste handelswijze. Een sollicitant is niet verplicht een ziekte te melden tijdens een sollicitatie, tenzij de medische aandoening de kandidaat ongeschikt maakt voor de functie. De NVP Sollicitatiecode: dé belangrijkste norm bij werving en selectie, maar ook wetgeving, schrijft dit duidelijk voor.

Tevens blijkt uit het onderzoek van TNS NIPO dat een ruime meerderheid van de leidinggevenden vindt dat in geval van hiv niet alleen de arbo-arts (95%), maar ook personeelszaken (90%), de direct leidinggevende (80%) en de directie (88%) moeten worden ingelicht. Dit is in strijd met de privacyregels. Een arbo – arts heeft zich bovendien te houden aan zijn of haar beroepsgeheim.

De Commissie NVP Sollicitatiecode stelt vast dat, ondanks het al jaren op allerlei wijzen promoten van de in overleg met de Stichting van de Arbeid opgestelde NVP Sollicitatiecode, door haar nog veel werk verzet moet worden op het gebied van voorlichting, scholing en training van selecteurs en leidinggevenden. Ook bij het opleiden van managers en HRM-ers zal veel meer aandacht moeten worden besteed aan de NVP Sollicitatiecode. Onwetendheid en misverstanden over hiv mogen niet leiden tot stigmatisering of discriminatie. De Commissie NVP Sollicitatiecode steunt dan ook de campagne die in verband hiermee binnenkort op vacaturesites worden geplaatst.

Sluit hiv uit, niet de mensen met hiv, ook niet bij sollicitaties!

Plaats een reactie