HIV infecties in Nederland hoger dan ooit

De Stichting HIV Monitoring (SHM) heeft 23 november 2010 tijdens de Nederlandse Conferentie over de pathogenese, preventie en behandeling van HIV (NCHIV) het monitoringrapport 2010 gepresenteerd.

Meest in het oog springende constatering in het rapport is de dat de verspreiding van HIV onder homoseksuele mannen in Nederland op dit moment groter is dan bij de start van de epidemie aan het begin van de jaren tachtig.

1200 nieuwe HIV infecties
De afgelopen drie jaar heeft SHM in haar jaarlijkse monitoringrapport reeds gewezen op de significante stijging van het aantal HIV infecties in Nederland. In het monitoringrapport 2010 is sprake van bijna 1200 nieuwe HIV infecties in Nederland.

Daarvan worden er 850 gevonden onder homoseksuele mannen. Dat is een groter aantal dan tijdens de piek van de epidemie aan het begin van de jaren tachtig, toen er sprake was van naar schatting 800 nieuwe diagnoses per jaar.

Frank de Wolf, directeur van de Stichting HIV Monitoring: ‘ik schrik er van dat het aantal nieuwe infecties per jaar onder homoseksuele mannen nu hoger is dan bij het begin van de epidemie. Vanaf de introductie van het testen op HIV en van goede, succesvolle anti-HIV behandeling, zou je verwachten dat het aantal nieuwe HIV diagnoses gaat dalen. Helaas blijkt dit niet het geval is. Er is nog steeds veel aandacht nodig voor preventie om de alsmaar verdergaande epidemie te kunnen beheersen.’

Preventie van nieuwe infecties

In het monitoringrapport wordt tevens geconstateerd dat het aantal mensen dat in Nederland leeft met een HIV infectie blijft groeien. Voor een deel wordt dat verklaard door de toegenomen levensverwachting van mensen met HIV, maar meest in het oog springend is de stijging van het aantal geregistreerde nieuwe infecties tot 1198 tussen 1 juni 2009 en 1 juni 2010. Per 1 juni 2010 waren 13.035 mensen met HIV in zorg in Nederland.

Geschat wordt dat tussen de 8.000 en 10.000 mensen in Nederland niet weten dat ze zijn geïnfecteerd. Preventie door condoomgebruik, maar ook voorlichting, verandering van risicogedrag en testen op HIV moet daarom vooral op hen gericht worden.

Preventie van late behandeling

Testen op HIV is in Nederland erg toegankelijk en behandeling van HIV staat voor iedereen open. Toch blijkt dat bijna de helft van de mensen met HIV pas in een late fase van de infectie te worden gediagnosticeerd. Nog zorgelijker is dat bij relatief veel patiënten HIV pas wordt vastgesteld wanneer ze al AIDS hebben. Om zoveel mogelijk effect te bereiken met anti-HIV behandeling is het erg belangrijk om mensen die risico lopen te worden besmet vaker te testen, zodat vroeg in de infectie met therapie kan worden begonnen.

Plaats een reactie