Hippocrates op Heyendael

In opdracht van het UMC St Radboud heeft historicus Jan Brabers de geschiedenis van de Nijmeegse faculteit der Medische Wetenschappen te boek gesteld. Het boek, Hippocrates op Heyendael, behandelt de periode 1951-2001. De faculteit vormt vanaf 1999 samen met het academisch ziekenhuis het UMC St Radboud. Brabers beschrijft de faculteit in haar betekenis van een, in een historische context geplaatste, groep mensen: hoogleraren en studenten. Hij zoomt vooral in op de generatie grondvesters van de faculteit, jonge, ambitieuze hoogleraren met hun eigen belangen, spanningen en waarden. Zij begonnen een prestigieus project, dat zij ruim drie decennia later, toen zij in de jaren tachtig met emeritaat gingen, vaarwel zeiden in een vrijwel onherkenbaar veranderde wereld. In de tussenliggende jaren transformeerde de universiteit van een elite- naar een massainstelling, namen wetenschap en technologie een adembenemende vlucht en vielen kerk en maatschappij ten prooi aan geloofsafval, secularisatie en ontzuiling.

In het boek wordt de nodige aandacht geschonken aan hetgeen de faculteit het meest van haar zusterinstellingen onderscheidde: de inbreng van de geestes- en gedragswetenschappen in het onderwijsprogramma, en dan vooral de inbreng van de medische ethiek.

Jan Brabers, Hippocrates op Heyendael, ontstaan en ontplooiing van de Faculteit der Medische Wetenschappen van de Radboud Universiteit Nijmegen, 1951-2001. Valkhof Pers, gebonden, 512 blz. Prijs: € 50.
ISBN 978 90 5625 285 4.

Plaats een reactie