Hildo Lamb winnaar van NVVG-MSD Vasculaire Geneeskunde Prijs 2011

Dr. Hildo Lamb, radioloog in het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) ontving donderdag 15 december 2011 de NVVG-MSD Vasculaire Geneeskundeprijs voor zijn gehele wetenschappelijke oeuvre. Het is inmiddels de vijfde keer dat deze prijs, waaraan een geldbedrag van EUR 15.000,- is verbonden, wordt uitgereikt. Het is hiermee een van de toonaangevende prijzen die in Nederland voor vasculair onderzoek beschikbaar is.

Prof.dr. Y.M. Smulders, internist en voorzitter van de NVVG: ” Hildo Lamb heeft een track record in onderzoek dat veelzijdigheid, eigen initiatief en originaliteit verraadt, alsmede een evidente interesse in de achterliggende pathyfysiologie van cardiovasculaire ziekten. Dit zijn bijzondere eigenschappen voor iemand die niet primair vanuit een der vasculaire klinische kerndisciplines komt, maar vanuit een discipline die zich vaak meer ten dienste ván deze kernvakken opstelt. Door de wijze waarop collega Lamb invulling geeft aan zijn onderzoek is hij daarmee een voorbeeld en inspiratiebron voor anderen die zich bezighouden met onderzoek vanuit vakgebieden die traditioneel vooral een ondersteunende rol hebben.’

De Nederlandse Vereniging voor Vasculaire Geneeskunde (NVVG) en farmaceutisch bedrijf MSD hebben gezamenlijk de prijs ingesteld om het klinisch vasculair geneeskundig onderzoek in Nederland te stimuleren en de hoge kwaliteit ervan onder de aandacht te brengen. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt tijdens het NVVG Najaarssymposium, dat dit jaar het 30-jarig jubileum viert.