Hilde Geurts benoemd tot bijzonder hoogleraar Autisme

Mevrouw dr. H.M. Geurts (1972) is benoemd tot bijzonder hoogleraar Autisme: Cognitie gedurende de levensloop aan de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam (UvA). De leerstoel is ingesteld vanwege de Stichting Dr. Leo Kannerhuis.

Autisme en ADHD
Hilde Geurts doet onderzoek naar de cognitieve sterke en zwakke kanten bij mensen met autisme en ADHD. Hierbij richt ze zich op zowel kinderen en adolescenten als op volwassenen en ouderen. Hoe en wanneer de symptomen en cognitieve problemen veranderen van mensen met autisme is de centrale vraag waar Geurts zich mee bezig houdt voor deze bijzondere leerstoel. In haar werk probeert ze een brug te slaan tussen het fundamentele experimentele onderzoek en het klinische werkveld. Dit doet ze mede door niet alleen gebruik te maken van innovatieve experimentele paradigma’s, maar juist door nieuwe interventies te ontwikkelen en te toetsen in samenwerking met collega’s.

Netwerken
Daarnaast is Geurts actief in verschillende nationale en internationale netwerken en commissies om, samen met anderen, te zorgen dat mensen met autisme de aandacht en zorg krijgen die ze nodig hebben. Geurts werkt sinds 2002 binnen de vakgroep Brein en Cognitie van de UvA, eerst als universitair docent en universitair hoofddocent. Daarnaast is ze werkzaam als psycholoog en senior onderzoeker bij Poli Amsterdam Dr. Leo Kannerhuis.

Vidi-subsidie
In 2010 ontving Geurts een Vidi-subsidie van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) voor haar onderzoek Aging in autism: A Double Jeopardy?. Ze heeft vele presentaties gegeven op zowel nationale als internationale podia. Ook heeft Geurts vele publicaties op haar naam staan in vaktijdschriften als Neuropsychologia, Journal of Child Psychology and Psychiatry, Trends in Cognitive Sciences, en Journal of Autism and Developmental Disorders.

Plaats een reactie