Het verschil tussen PAGO en PMO

In de Arbowet staat dat je verplicht bent om je werknemers eens in de zoveel tijd een gezondheidskundig onderzoek aan te bieden. Voor deze onderzoeken zijn veel verschillende termen en afkortingen in omloop.

Preventief medisch onderzoek, PAGO, PMO, periodiek medisch onderzoek… Soms lijkt het wel alsof er elke dag nieuwe begrippen bij komen. Bij veel organisaties zijn de afkortingen PAGO en PMO bekend, maar vaak worden ze gezien als containerbegrippen.

Organisaties gebruiken deze afkortingen dan ook door elkaar. Toch is er absoluut een verschil tussen een preventief medisch onderzoek (PMO) en PAGO.

Wat is een PAGO?

PAGO staat voor periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek. Het periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek is dan ook gericht op gezondheidsrisico’s die met het werk te maken hebben.

Per functie kan de inhoud van een PAGO dus verschillen. Voor medewerkers die veel zwaar werk verrichten, bijvoorbeeld in de bouw of in een fabriek, is lichamelijke belasting een groot risico. Productiemedewerkers die veel met luide machines werken hebben juist een hoger risico op gehoorproblemen en chauffeurs of kantoormedewerkers zouden bijvoorbeeld meer risico kunnen hebben op zichtproblemen.

Hoe het periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek er precies uit ziet, hangt dan ook af van wat voor organisatie je bent.

Periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek in de bouw- en infrasector

Voor werknemers in de bouw- en infrasector is een PAGO collectief geregeld in de cao. IN de cao staat namelijk dat het PAGO een onderdeel is van een breder individugericht pakket preventiezorg. Iedereen die werkt in de bouw en infra heeft recht op dit pakket en dus ook op een periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek, advies én bijbehorende begeleiding.

Wat houdt een PMO in?

Een PMO wordt ook wel preventief medisch onderzoek of periodiek medisch onderzoek genoemd. Het grootste verschil tussen PMO en PAGO is dat een preventief medisch onderzoek veel uitgebreider is dan de PAGO.

Waar bij het PAGO enkel arbeidsgerelateerde gezondheidsrisico’s worden onderzocht, worden bij een preventief medisch onderzoek niet fysieke, maar ook mentale klachten van medewerkers boven water gehaald. Aan de hand van de uitkomsten van het onderzoek krijgen medewerkers adviezen, zodat ze zelf actief aan de slag kunnen met hun eigen gezondheid.

Welke onderzoeken je precies aanbiedt, is afhankelijk van met welke risico’s je binnen je organisatie te maken hebt. Naast een basis preventief medisch onderzoek kun je ook allerlei aanvullende onderzoeken aanbieden. Hierbij kun je denken aan een fysiotherapeutisch onderzoek, een functioneel bewegingsonderzoek of zelfs een uitgebreid longfunctieonderzoek of een ECG.

Is een PAGO en/of PMO verplicht?

Het is verplicht om periodiek een PAGO of preventief medisch onderzoek aan te bieden aan je werknemers. Dit is namelijk vastgelegd in de Arbo-wet. Vaak wordt elke 2 à 4 jaar zo’n onderzoek aangeboden. Medewerkers zijn trouwens niet verplicht om mee te doen.

Tegenwoordig wordt een periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek steeds vaker vervangen door een PMO. Dit komt onder andere doordat er de laatste jaren steeds meer aandacht is voor de psychische gezondheid van werknemers. Het ziekteverzuim dat veroorzaakt wordt door mentale problemen neemt namelijk steeds meer toe.

Door middel van een PMO kunnen deze problemen al vroeg worden gesignaleerd. Het gevolg hiervan is dat organisaties hierop in kunnen spelen en zo ziekteverzuim succesvol terug kunnen dringen.

PAGO en PMO door een externe partij

Het PAGO wordt meestal door een bedrijfsarts uitgevoerd. Toch hoeft dit niet zo te zijn. Er zijn namelijk ook externe partijen die het PAGO uitvoeren. Door middel van maatwerk onderzoeken helpen zij je inzicht te krijgen in arbeidsgerelateerde gezondheidsrisico’s van jouw medewerkers.

Ook voor preventief medisch onderzoek kun je bij externe partijen terecht. Als je bijvoorbeeld een preventief medisch onderzoek bij Vital Solutions laat uitvoeren, ben je altijd verzekerd van maatwerk.

Het voordeel van het inschakelen van een externe partij is onder andere dat zij veel ervaring hebben met het uitvoeren van dit soort onderzoeken. Als je dus niet meer weet welke onderzoeken je wel of niet moet aanbieden, kunnen zij je al het werk uit handen nemen.

Plaats een reactie