Het verbonden brein

Onze hersenen vormen een netwerk. Het bestaat uit allerlei verschillende gebieden die elk hun eigen taak hebben, maar die continu informatie delen en zo functioneel met elkaar in verbinding staan. In de afgelopen 20 jaar hebben neuroimaging-studies ons heel veel geleerd over de functie van ieder gebiedje apart, maar hoe de communicatie tussen al die gebieden is georganiseerd is nog vrijwel onbekend.

In zijn proefschrift is Martijn van den Heuvel op zoek gegaan naar hoe de functionele communicatiekanalen in het brein zijn georganiseerd. Welke gebieden communiceren het meest met elkaar? En hoe is functionele communicatie tussen gebieden mogelijk? Hoe efficiënt is die communicatie georganiseerd?

Wat hij in zijn studies laat zien is dat communicatie in ons brein niet willekeurig is, maar juist georganiseerd is in een erg efficiënte manier. Hij zoomt in op een aantal specifieke functionele communicatiekanalen en laten zien dat deze direct overeenkomen met welbekende structurele witte-stofverbindingen.

Een interessante bevinding is dat de meest efficiënte georganiseerde breinen toe behoorden aan de meest slimme mensen. Het concept van het brein als een netwerk is niet zoveel anders van andere netwerken die we elke dag tegen komen. Neem nu vliegverbindingen. Als je van Amsterdam naar New York wilt vliegen, is het veel efficiënter om een directe vlucht te nemen, in plaats van eerst te vliegen naar Washington en dan van Washington naar New York. In ons brein is het niet veel anders. Een mogelijke implicatie van Van den Heuvels studies is dan ook dat intelligentie misschien niet zo direct te maken heeft met de totale hoeveelheid communicatie in onze hersenen, maar meer met hoe efficiënt ons brein allerlei verschillende vormen van informatie aan elkaar kan koppelen.

Martijn van den Heuvel promoveerde op 3 september aan het UMC Utrecht.

Plaats een reactie