Het tij is aan het keren

Steeds meer indicatoren staan op groen. Export, bedrijfsinvesteringen en consumentenbestedingen nemen toe. Het economisch herstel wordt breder gedragen en is steeds meer zichtbaar op de arbeidsmarkt. Zo stijgt het aantal vacatures nu al meer dan een jaar.

In de recent uitgebrachte Arbeidsmarktprognose 2015-2016 verwacht UWV dat er dit jaar per saldo weer meer nieuwe banen bijkomen. Deze toename volgt op drie jaren van banenkrimp voor werknemers. Voor volgend jaar is een nog iets sterkere stijging van het aantal nieuwe banen voorzien. De banengroei is nog wel bescheiden. Daarnaast neemt het aantal zelfstandigen verder toe.

Herstel breed gedragen
In verreweg de meeste sectoren zien we banengroei. Zelfs in de bouw, waar de werkgelegenheid zes jaar achtereen kromp. Uitzendbanen en specialistische zakelijke dienstverlening – zoals architecten- en ingenieursbureaus, advocaten- en notariskantoren, onderzoeks- en reclamebureaus – laten de grootste groei zien. Het stijgende consumentenvertrouwen en de aantrekkende bestedingen zorgen dat het aantal nieuwe banen in de detailhandel sterk toeneemt. De werkloosheid en het aantal WW-uitkeringen dalen dit jaar en volgend jaar.

Kanttekeningen
Al met al positief nieuws. Toch zijn er ook kanttekeningen. In de eerste plaats is de banengroei relatief beperkt. Dit komt doordat het economisch herstel nog niet robuust genoeg is. De wereldeconomie draait nog niet op volle toeren. Werkgevers zijn na zo’n lange crisis erg voorzichtig met het aannemen van extra mensen. Het aantal nieuwe banen is lager dan het jaargemiddelde over de afgelopen 20 jaar. Het aantal WW-uitkeringen daalt wel, maar het is een lichte daling. In de tweede plaats profiteren niet alle sectoren van het herstel. In zowel 2015 als 2016 zal per saldo sprake zijn van banenverlies in de financiële dienstverlening, de industrie en het openbaar bestuur. De meeste banen gaan verloren in de sector zorg en welzijn. In de derde plaats gebruiken veel bedrijven een herstelperiode vaak om hun werkprocessen opnieuw te stroomlijnen en hun bedrijfsvoering efficiënter te maken. Hierdoor hebben we de komende tijd nog met de nodige reorganisaties te maken.

Een vervelende erfenis
Ten slotte ervaren veel werkzoekenden nog amper herstel. Zeker op de korte termijn. Zo blijft het vinden van werk erg moeilijk voor jongeren zonder startkwalificatie, oudere werkzoekenden en langdurig werklozen. Voor de groep 45- tot 65-jarigen neemt het aantal WW-uitkeringen weliswaar licht af, maar we zijn er nog lang niet. Zes op de tien werkloze 45-plussers in ons land is al minstens een jaar op zoek naar werk. Hiermee hebben we een hardnekkig probleem te pakken. Langdurige werkloosheid is een vervelende erfenis vanuit de crisis, zeker voor de hogere leeftijdsgroepen.

Geen tijd om achterover te leunen
Het overallbeeld van de arbeidsmarktprognose is positief, maar enige nuancering is op zijn plaats. In het arbeidsmarktbeleid is het zaak niet achterover te leunen. Er zijn immers veel werkzoekenden voor wie het vinden van een baan in de dagelijkse praktijk loodzwaar is en voorlopig nog zal blijven. Zij ervaren erg veel concurrentie. Zij profiteren nu nog weinig van het positieve beeld op macroniveau.

Plaats een reactie