Het Roessingh test nieuw behandelprotocol beroerte

Revalidatiecentrum Het Roessingh in Enschede is per 1 februari 2012 gestart met deelname aan een landelijk, door het UMC St. Radboud ontwikkeld onderzoek naar de effectiviteit van een nieuwe behandeling. Somberheid en/of angstverschijnselen komen vaak voor na een beroerte (CVA). Deze klachten hebben invloed op het dagelijks leven en herstel van een beroerte is hierdoor zwaarder.

Het Roessingh in Enschede is een gespecialiseerd behandelcentrum waar mensen met beperkingen in hun functioneren revalideren.

Deze behandeling is ontwikkeld om angst en stemmingsklachten te verminderen en kwaliteit van leven na een beroerte te verbeteren. Deelnemers aan het onderzoek zullen in twee behandelgroepen ingedeeld worden. De ene behandelgroep krijgt een serie gesprekken met een GZ-psycholoog en daarbij een aantal sessies met ergotherapie of bewegingagogie. De andere groep krijgt een training met de computer. In Het Roessingh zullen vijf tot tien revalidanten meewerken aan dit nieuwe behandelprotocol.

De behandelingsduur per patiënt is vier maanden. Na deze vier maanden verrichten de onderzoekers vervolgmetingen. De uitkomsten van deze proef worden gebruikt om de behandeling verder te verbeteren. Met de uitkomsten verwachten de onderzoekers gericht te kunnen adviseren over verbeteringen in de revalidatiebehandeling na een beroerte.

Het onderzoek is een onderdeel van Restore4Stroke, een landelijk onderzoeksproject waarin de kwaliteit van leven van CVA-patiënten centraal staat. Restore4Stroke is een samenwerking tussen de universiteiten van Maastricht, Utrecht en Nijmegen.

Jaarlijks worden ongeveer 41.000 mensen voor de eerste keer getroffen door een CVA. In Twente is dit 1,7% van de gehele Nederlandse bevolking. Het Roessingh behandelt ongeveer 400 CVA-patiënten per jaar.

Plaats een reactie