Het Roessingh start Diagnostisch Centrum voor Lopen en Balans

Revalidatiecentrum het Roessingh in Enschede is voornemens om in december 2012 van start te gaan met het Roessingh Diagnostisch Centrum (RDC) voor Lopen en Balans. Het RDC voor Lopen en Balans is bedoeld voor cliënten met loop en/of balansproblematiek in de chronische fase.

Het gaat om een groep cliënten die al langdurig problemen met lopen en/of balans ervaren en vastlopen in de reguliere zorg. Het bijzondere van RDC voor Lopen en Balans is dat cliënten in een dagdeel gediagnosticeerd worden en aansluitend een advies voor verdere behandeling krijgen. Het RDC is de eerste uitwerking van het Roessingh Diagnostisch Centrum. De intentie is er om meerdere RDC’s voor andere functionele aandachtsgebieden op te richten.

Veel mensen, kampend met de gevolgen van een neurologische aandoening of een trauma, ervaren problemen bij dagelijkse activiteiten waarbij vallen of verminderde loopvaardigheden een belangrijke rol kunnen spelen. Het Roessingh heeft veel onderzoek gedaan naar de oorzaak en behandeling van loop- en balansproblemen.

Deze ontwikkelde kennis en expertise wordt continu geïntegreerd in het concept van het RDC voor Lopen en Balans om continue state of the art zorg te kunnen bieden. Screening aan het RDC voor Lopen en Balans geeft inzicht in de fysieke oorzaken van de loop- en balansproblemen van de cliënt. Een brede doelgroep is geschikt voor doorverwijzing naar het Roessingh Diagnostisch Centrum voor Lopen en Balans, zoals mensen met beroerte (CVA), spierziekten, Parkinson, MS, amputatie, dwarslaesie en orthopedische aandoeningen. Er zal in eerste instantie gestart worden met de diagnose groep CVA. Hierna zal snel opgeschaald gaan worden naar de overige doelgroepen.

De verwachting is dat in de loop van 2013 naast vraagstukken op het gebied van lopen en balans ook andere functionele aandachtsgebieden (zoals spraakproblematiek) in het Roessingh Diagnostisch Centrum worden ondergebracht.

Plaats een reactie