Het Roessingh geselecteerd voor nieuw project oncologische revalidatie

Revalidatiecentrum Het Roessingh in Enschede is als een van de zes revalidatiecentra geselecteerd door het Integraal Kankercentrum Nederland om deel te nemen aan het implementatietraject voor de nieuwe IKNL-richtlijn Oncologische Revalidatie.

Revalidatiecentrum Het Roessingh in Enschede

Het Roessingh fungeert hiermee als voorloper. De opgedane kennis wordt tijdens dit project gedeeld met andere revalidatieinstellingen in Nederland eerstelijns praktijken in het werkgebied van Het Roessingh.

Oncologische revalidatie kan (ex-)kankerpatiënten helpen om de gevolgen van kanker te overwinnen en om hun kwaliteit van leven te verbeteren. De nieuwe richtlijn voor oncologische revalidatie richt zich op langdurige en late effecten van de behandeling van kanker die bij veel patiënten voorkomen, min of meer onafhankelijk van het type kanker.

Daarbij wordt vooral gedacht aan kankergerelateerde vermoeidheid, depressie, angst en beperkingen in dagelijkse activiteiten en sociaal maatschappelijk functioneren. Oncologische revalidatie maakt sinds januari deel uit van de reguliere oncologische zorg.

Het aantal mensen dat in Nederland de diagnose kanker krijgt groeit nog steeds. Door de verbeterde diagnostiek en behandeling nemen de overlevingskansen toe. Hierdoor neemt het aantal mensen dat met kanker of de gevolgen daarvan leeft, toe.

Het gaat in Nederland om zo’n met 366.000 personen in 2000 tot 692.000 personen in 2015 (4% van de Nederlandse bevolking). Een op de drie mensen die behandeld zijn voor kanker, ervaart jaren na afloop van de behandeling nog steeds ernstige vermoeidheidsklachten, die kunnen leiden tot een lagere kwaliteit van leven, verminderd functioneren in het dagelijks leven en een verminderde participatie op de arbeidsmarkt.

Plaats een reactie