Het Pedagogisch kader kindercentra 4-13 jaar

Pedagogisch medewerkers in de buitenschoolse opvang (bso) hebben een belangrijke rol in het leven van schoolkinderen die gebruik maken van kinderopvang. De medewerkers zijn een voorbeeld, vraagbaak en veilige haven na de drukke schooldag. In de nieuwe uitgave Pedagogisch kader kindercentra 4-13 jaar bieden pedagogisch medewerkers een kader waarin alle kenmerken van goede en leuke buitenschoolse opvang aan de orde komen.

Kinderen beleven op de bso hun vrije tijd, spelen met andere kinderen en doen mee met een gevarieerd aanbod aan activiteiten. Dus zorgen de pedagogisch medewerkers voor een ontspannen, gevarieerde en uitdagende tijdsbesteding? Bso-tijd is immers tijd waarin kinderen met elkaar maar ook wel eens rustig op zichzelf willen spelen. Naast een theoretisch gedeelte met een wetenschappelijke onderbouwing voor het omgaan met kinderen in de schoolleeftijd, biedt dit nieuwe pedagogisch kader ook handreikingen voor de praktijk. Met dit boek in de hand kunnen pedagogisch medewerkers onderbouwde keuzes maken voor hun werkwijze.

Het Pedagogisch kader kindercentra 4-13 jaar is geschreven in nauwe samenspraak met de branche. Op vele manieren hebben pedagogisch medewerkers tijdens het schrijfproces hun werkervaring ingebracht. Daarmee is dit boek een product van, door en voor de buitenschoolse opvang.

Het Pedagogisch kader kindercentra 4-13 jaar is te gebruiken:
– als basis voor het eigen pedagogisch beleidsplan van de organisatie;
– als lesmateriaal in opleidingen en bijscholing;
– om de pedagogische samenwerking vorm te geven tussen de bso en samenwerkingspartners zoals de basisschool, het jeugdwelzijnswerk of de sportvereniging.

Tineke Linssen, Voorzitter Landelijk Pedagogenplatform Kindercentra: ‘Dit gedegen vervolg op het Pedagogisch kader kindercentra 0-4 jaar beschrijft op overtuigende wijze de eigen pedagogische positie van de bso naast gezin en school. Het is een inspirerend houvast voor de pedagogisch medewerkers.’

Louis Tavecchio, hoogleraar kinderopvang Universiteit van Amsterdam: ‘Met het verschijnen van het Pedagogisch kader kindercentra 4-13 jaar wordt recht gedaan aan het belangrijke werk van de professionele medewerkers in de bso.’

Het Pedagogisch kader kindercentra 4-13 jaar is in opdracht van Stichting Bureau Kwaliteit Kinderopvang (BKK) ontwikkeld en is een uitgave van Reed Business. Het boek is verkrijgbaar via www.elseviergezondheidszorg.nl of te bestellen via de klantenservice op +31 (0)314 358 358.

Boekgegevens
Auteurs: Liesbeth Schreuder en Josette Hoex (Nederlands Jeugdinstituut), Marianne Boogaard en Ruben Fukkink (Kohnstamm Instituut)
Titel: Het Pedagogisch kader kindercentra 4-13 jaar
ISBN: 9789035233270
Uitgave: 1e druk 2011
Pagina’s: 296

Plaats een reactie