Het internetgebruik voor culturele doeleinden onder schoolgaande tieners.

Veel van de huidige jongeren zijn opgegroeid te midden van de nieuwe media. Inmiddels zijn ze ook vrijwel allemaal online. Internet maakt onderdeel uit van het dagelijks leven van tieners en wordt onder andere gebruikt om informatie op te zoeken, te chatten met vrienden en om een Hyves-pagina te onderhouden.

Dit rapport gaat over het gebruik van internet door tieners voor culturele doeleinden: in welke mate gebruiken jongeren het internet om culturele informatie op te zoeken? Communiceren jongeren via internet over cultuur en hoeveel? En in welke mate plaatsen ze zelf tekst, beeld of geluidinformatie over culturele activiteiten op het internet? Ook wordt nagegaan in hoeverre verschillen in online cultuurparticipatie zijn toe te schrijven aan digitale vaardigheden van tieners, hun culturele belangstelling en die van hun ouders en vrienden, en de aandacht voor cultuur en ICT op school.

Plaats een reactie