Het effect van epilepsie op de hersenen

Epilepsie is de meest voorkomende, ernstige neurologische aandoening. Bij ongeveer een derde van de patiënten ontwikkelt zich een chronische vorm van epilepsie, een aandoening die zich levenslang kan uiten, van de vroege kindertijd tot aan de ouderdom.

Het ernstigste gevolg van chronische epilepsie betreft de aantasting van de cognitie, waarbij dit proces soms kenmerken vertoont van neurodegeneratie. Met behulp van verschillende MRI-technieken is het mogelijk te onderzoeken welke processen in de hersenen hiervoor verantwoordelijk zijn en met welke biomarkers dit vroegtijdig te onderkennen is.

Deze kennis is van belang voor epilepsie maar eveneens voor andere neurologische aandoeningen en zelfs voor het begrijpen van ‘the ageing brain’. Van groot belang hierbij is de recente vaststelling dat de hersenen georganiseerd zijn middels netwerken en dat veel neurologische aandoeningen (waaronder epilepsie) gezien kunnen worden als netwerkaandoeningen.

Albert P. Aldenkamp
Albert P. Aldenkamp

Prof. dr. Albert P. Aldenkamp is per 1 maart 2013 benoemd tot deeltijdhoogleraar ‘Cognition and Imaging in Epilepsy’ aan de faculteit Electrical Engineering van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e).

Op 31 januari 2014 spreekt hij zijn intreerede uit met als titel: ‘…. en weer ligt het net eruit….; het effect van epilepsie op de hersenen.’ Professor Aldenkamp vervult deze leerstoel naast zijn functies in Kempenhaeghe en zijn posities als hoogleraar in Maastricht Universitair Medisch Centrum en het Universitair Ziekenhuis Gent.

Plaats een reactie