Het effect van beademing op de intensive care

Hoeveel patiënten sterven extra door longontsteking die ontstaat door mechanische beademing op de intensive care? Dat vraagt Marianne Melsen zich af in haar proefschrift. Zij schat dat de extra sterfte ongeveer 10 procent bedraagt. Dat is veel lager dan gedacht. Eerdere onderzoeken hiernaar blijken methodologisch tekort te schieten.

Melsen analyseerde ook de verschillen per type patiënt. Ze vond geen extra sterfte bij traumapatiënten, interne geneeskundepatiënten en patiënten met een geringe of ernstige ziekte bij opname op de intensive care. Chirurgische patiënten en patiënten met een gemiddelde ernst van ziekte bij opname bleken de hoogste ‘attributieve mortaliteit’ te hebben. Daarnaast blijken er verschillen in sterfte te zijn tussen de verschillende ziekteveroorzakende bacteriën.

Promotie
Promovendus: Marianne Melsen
Faculteit: Faculteit Geneeskunde
Proefschrift: Ventilator-associated Pneumonia and Mortality
Promotor 1: Prof.dr. M.J.M. Bonten
Copromotor 1: Dr. M.M. Rovers
Datum en tijd: 14/2/2012 14:30
Locatie: Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht

Plaats een reactie