Het effect van 1 a 2 glazen per week tijdens zwangerschap op 5-jarigen

Op de leeftijd van 5 jaar blijken de kinderen van vrouwen die tijdens de zwangerschap 1 of 2 alcoholhoudende consumpties per week dronken niet vaker last te hebben van sociaal-emotionele problemen of leerproblemen dan kinderen van vrouwen die geen alcohol dronken tijdens de zwangerschap. Dit blijkt uit een epidemiologische studie onder ruim 11.500 kinderen, die is gepubliceerd in de ´Journal of Epidemiology and Community Health´.

Zware alcoholconsumptie tijdens de zwangerschap kan ernstige gevolgen hebben voor de baby en kan resulteren in problemen tijdens de zwangerschap en een fysieke en mentale ontwikkelingsstoornis van het kind, het ´foetaal alcohol syndroom´. In hoeverre lichte alcoholconsumptie rond de conceptie en tijdens de zwangerschap een nadelig effect heeft op de ontwikkeling en gezondheid van het kind is niet helemaal duidelijk. De richtlijn van de Nederlandse Gezondheidsraad is om risico’s zoveel mogelijk uit te sluiten door rond de conceptie en tijdens de zwangerschap geen alcohol te drinken, aangezien er geen ‘veilige ondergrens’ kon worden vastgesteld. Het is echter bekend dat niet alle zwangere vrouwen zich aan dit advies houden.

Onderzoekers van het Londese University College wilden meer inzicht krijgen in het effect van lichte alcoholconsumptie tijdens de zwangerschap op de ontwikkeling van het kind. Zij gingen bij een groep van ruim 11.000 Britse kinderen en hun moeders uit de ‘Millenium Cohort Study’ na, in hoeverre het drinken van alcoholhoudende consumpties tijdens de zwangerschap een effect heeft op het gedrag en de leercapaciteiten van de kinderen wanneer zij 5 jaar oud zijn. In 2008 publiceerden dezelfde onderzoekers de resultaten van het effect op deze kinderen toen zij 3 jaar oud waren. Daaruit bleek dat er bij de kinderen van moeders die 1 of 2 glazen per week hadden gedronken op 3 jarige leeftijd geen effect was. Er zou echter sprake kunnen zijn van een vertraagd effect dat pas op iets latere leeftijd zichtbaar wordt.

De 5-jarigen werden o.a. getest op gedragsproblemen, hyperactiviteit, de relatie met leeftijdsgenoten, emotionele problemen, cognitieve vaardigheden, woordenschat en ruimtelijk inzicht. De moeders werden onderverdeeld in ´nooit drinkers´, ´niet tijdens de zwangerschap drinkers ’, ‘lichte drinkers’ (1 of 2 glazen per week), ‘matige drinkers’ (max. 3 – 6 glazen per week) en ‘zware drinkers’ (meer dan 7 glazen per week). De ‘niet tijdens de zwangerschap drinkers’ werden in dit onderzoek als referentiegroep genomen.
De groepen moeders verschilden ook op diverse andere punten van elkaar: zo had de groep ‘lichte drinkers’ het hoogste sociaal economische profiel en de groep ‘nooit drinkers’ het laagste sociaal economische profiel. De ‘niet tijdens de zwangerschap drinkers’ zaten hier tussenin. In de rekenmodellen werd voor zoveel mogelijk verstorende variabelen gecorrigeerd om vertekening van de resultaten te minimaliseren.

Uit de analyse bleek dat de kinderen van de ‘lichte drinkers’ ook op 5 jarige leeftijd ten aanzien van hun sociaal emotionele ontwikkeling en cognitieve vaardigheden niet verschilden van de kinderen van ‘niet tijdens de zwangerschap drinkers’ en dus geen hoger risico liepen op de genoemde aspecten. De zonen van de moeders die 1 a 2 glazen per week dronken tijdens de zwangerschap bleken op cognitief gebied iets hoger te scoren dan de zonen van de moeders die geen alcohol dronken tijdens de zwangerschap.

De onderzoekers benadrukken dat er meer onderzoek nodig is om de kennis over het bovenstaande te verdiepen. In afwachting van meer wetenschappelijke duidelijkheid blijft het advies van de Gezondheidsraad om geen alcohol te drinken tijdens de zwangerschap de veiligste keuze. Bovenstaande onderzoeksuitkomsten moeten door zwangere vrouwen niet worden geïnterpreteerd als een groen licht om hun baby bloot te stellen aan nodeloze risico’s door het drinken van te veel alcoholhoudende drank.

Bron: Kelly YJ et al. Light drinking during pregnancy: still no increased risk for socioemotional difficulties of cognitive deficits at 5 years of age? J. Epidemiol Community Health 2010. Epub ahead of print, October 2010.

Plaats een reactie