Het belang van goede communicatie tussen arts en patiënt

Van 22 tot en met 26 november vindt de nationale Week van de Patiëntveiligheid 2010 plaats. De Alysis Zorggroep besteedt deze week aandacht aan het belang van goede communicatie tussen arts en patiënt. Goede communicatie en wederzijds begrip dragen bij aan veilige zorg voor de patiënt. Om dit te bevorderen introduceert Alysis twee hulpmiddelen: de folder Tips voor bij de arts en de Internetportal Samen beter bij Alysis.

Alysis wil door middel van de Patiëntveiligheidsweek het belang van goede communicatie tussen arts en patiënt benadrukken. Door elkaar te informeren, de juiste vragen te stellen en samen te werken, werken arts en patiënt samen aan een optimale behandeling en nog veiligere zorg. Samen beter dus!

Patiëntfolder en Internetportal
Tijdens de Patiëntveiligheidsweek wordt een nieuwe folder geïntroduceerd: Samen beter – Tips voor bij de arts. Deze folder helpt patiënten zich goed voor te bereiden op hun afspraak met een arts. De folder is ontwikkeld in nauwe samenwerking met de Centrale Cliëntenraad Alysis en Stichting Lezen & Schrijven, die zich inzet voor laaggeletterden. Beiden hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan het opstellen van een zo praktisch en duidelijk mogelijke folder. Ook voor laaggeletterden is de folder goed te begrijpen. Paul Mosterd, directeur van Stichting Lezen & Schrijven: “1,5 miljoen mensen hebben moeite met lezen en schrijven. Communicatie via drukwerk, posters, brieven of websites is voor bijna 10% van de patiënten dus onbegrijpelijk. Je hoeft maar in de gemiddelde wachtkamer rond te kijken om aan posters en folderrekken te zien welke communicatiekloof er is.”

Via www.alysis.nl/samenbeter kunnen patiënten en geïnteresseerden terecht op een speciale online portal, waar zij onder meer een checklist vinden ter voorbereiding op een bezoek aan het ziekenhuis, ervaringen met elkaar kunnen delen en tips kunnen vinden en geven.

Onderzoek NPCF
Het belang van goede communicatie tussen arts en patiënt en de behoefte daaraan vanuit de patiënt blijkt ook uit een recent onderzoek van de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF). Uit het onderzoek onder 2000 patiënten bleek onder meer dat het merendeel het erg belangrijk vindt om meer te worden betrokken bij de behandeling. Driekwart denkt dat de behandeling betere resultaten geeft als ze meer inspraak hebben en een overgrote meerderheid vindt dat de kwaliteit van leven verbetert bij een goede inspraak. Gert de Bey, voorzitter van de Raad van Bestuur van Alysis: “Met onze Samen beter initiatieven, zoals de folder en de portal, sluiten we perfect aan op deze behoefte van de patiënten. We geven patiënten handvatten om makkelijker te communiceren en geven ook aan wat de arts hierin voor hen kan betekenen. Hoe beter arts en patiënt elkaar informeren en begrijpen, des te beter en veiliger kan het zorgtraject verlopen.”

Opening en tentoonstelling

Vandaag heeft Gert de Bey de Patiëntveiligheidsweek officieel geopend. In het Atrium van Ziekenhuis Rijnstate overhandigde hij de nieuwe folder Tips voor bij de arts aan mevrouw Dorien Cohen Stuart, bestuurslid van de Huisartsenvereniging Arnhem, aan de heer Paul Mosterd, directeur van Stichting Lezen & Schrijven, en aan de heer Jack van der Hoeven, voorzitter van de Cliëntenraad van de Alysis Zorggroep.

De hele week is er een tentoonstelling voor patiënten en geïnteresseerden in het Atrium van Ziekenhuis Rijnstate. In deze tentoonstelling zien patiënten middelen die de Alysis Zorggroep inzet om hen goed te informeren en leren zij hoe zij zich kunnen voorbereiden op een gesprek met een arts.

Stichting Lezen & Schrijven
Stichting Lezen & Schrijven wil dat iedereen in Nederland kan lezen en schrijven. Helaas hebben 1,5 miljoen volwassenen hier grote moeite mee en kampen ook veel kinderen met taalproblemen. Door samen te werken met verschillende organisaties probeert de stichting het probleem laaggeletterdheid te bestrijden.

Plaats een reactie