“Hervorming zorg dreigt doel voorbij te schieten”

D66-Tweede Kamerlid Vera Bergkamp wil snel een advies over de hervormingen in de langdurige zorg, aldus de D66’er zaterdag 24 augustus 2013 in een interview met het Parool.

D66 steunt het doel van de hervorming: zorg dichterbij mensen brengen, maar het kabinet dreigt dit doel met de huidige plannen niet te bereiken. Bergkamp wil daarom een snel advies: door de Raad van het Openbaar Bestuur, de Algemene Rekenkamer en de Raad voor de Financiële Verhoudingen, die zich hierover ook eerder kritisch uitten. Het kabinet heeft niet op voorhand een meerderheid in de Senaat.

Organisatie
Bergkamp: “Om deze hervorming te regelen, tuigt het kabinet een hele ingewikkelde organisatie op, waarop de gemeenteraad nooit adequate controle kan uitoefenen. Het lijkt wel alsof hier niet goed van te voren over nagedacht is. Om dit mogelijk te maken, moet er in het hele land een lappendeken van samenwerkingsverbanden tussen gemeenten worden afgesloten. We willen dat de zorg efficiënter en effectiever wordt, maar de overheid lijkt zich daar zelf niets van aan te trekken.”

De ambtenaar aan zet
Daarnaast zijn volgens Bergkamp de plannen van staatssecretaris van Rijn te veel geschreven vanuit de overheid en te weinig vanuit de burger. “De plannen stralen te veel uit ‘mensen zijn er voor de overheid’ in plaats van andersom. De staatssecretaris zegt: ruimte voor eigen burgerkracht, maar in de plannen zie ik daar weinig van terug. Het is toch meer, de ambtenaar is aan zet in plaats van de burger.”

Onduidelijkheid
Ook uitvoering van de hervorming van de AWBZ baart de D66’er zorgen. Zo ontslaan AWBZ-instellingen inmiddels medewerkers in afwachting van de definitieve plannen van het kabinet. Bergkamp: “Door de onduidelijkheid die het kabinet in de zorg laat bestaan, ontslaan sommige instellingen al medewerkers. Zoals bijvoorbeeld zorgorganisatie Sensire. Daarom moet er nu snel duidelijkheid komen van het kabinet. Zorgwerkers en patiënten moeten weten waar zij aan toe zijn, zodat ze zich kunnen instellen op de nieuwe situatie.”

Plaats een reactie