Hersenstichting zoekt werkgevers met een voorbeeldfunctie

De Hersenstichting gaat dit jaar voor de vierde maal de Hersenbokaal uitreiken aan de werkgever die zich het meest heeft ingespannen om een werknemer met een hersenaandoening in dienst te nemen of te houden. De Hersenstichting roept iedereen op om kandidaten voor de prijs aan te melden. Dat gebeurt via radiocommercials op Radio 1,2, Sky Radio en de regionale zenders. Rob Trip (NOS Journaal), die zelf jaren geleden werd getroffen door een beroerte, zal de prijsuitreiking eind oktober presenteren.

Naar schatting zijn er op dit moment in Nederland ca. 480.000 hersenletselpatiënten. Hersenletsel kenmerkt zich door onzichtbare beperkingen die voor de patiënt grote gevolgen kunnen hebben in de dagelijkse omgang met mensen. Uit onderzoek van de Hersenstichting blijkt dat, mede door de onzichtbaarheid van de gevolgen, mensen met hersenletsel moeite krijgen hun baan te behouden en dat hun relatie met familie en vrienden onder grote druk komt te staan. Patiënten komen veelal in een geïsoleerde positie terecht. Terwijl ze met wat aanpassingen op het werk en een beetje begrip vanuit hun omgeving prima kunnen blijven functioneren. Ze willen zoveel mogelijk gewoon blijven méédoen – ook op de werkvloer.

Werkgevers die deze groep supergemotiveerde werknemers de kans geven zich waar te maken verdienen waardering, meent de Hersenstichting. Op grond van ervaringsverhalen van de medewerker beoordeelt een jury welke organisatie de prijs het meest verdient. De winnaar ontvangt, naast de Hersenbokaal, een geldbedrag van € 5.000. Het is de bedoeling dat het geld gebruikt wordt om mensen met een hersenaandoening de kans te bieden maatschappelijk te participeren. De organisatie kan het bedrag naar eigen inzicht hiertoe inzetten.

Heeft u een hersenaandoening, zoals migraine, beroerte, hersenkneuzing of ADHD en heeft u een betaalde functie? Vindt u dat uw werkgever daarvoor een pluim verdient? Graag hoort de Hersenstichting van u waarom wij úw werkgever in het zonnetje zouden moeten zetten. Werknemers kunnen hun werkgever tot 1 juni a.s. aanmelden via www.hersenstichting.nl Voor verdere informatie kunnen mensen contact opnemen met Hersenstichting Nederland, Henriëtte Hindriks, 070-360 48 16, hhindriks@hersenstichting.nl

Plaats een reactie