Hersenstichting steunt Europese Dag van de Beroerte op 11 mei a.s.

De Europese Dag van de Beroerte op 11 mei a.s. wordt in Nederland dit jaar voor de zesde keer georganiseerd door de Nederlandse CVA-vereniging. Beroerte (CVA) is ook het jaarthema van de Hersenstichting. Mede daarom ondersteunt de Hersenstichting de Dag van de Beroerte. De Hersenstichting vraagt via radiocommercials en interviews in de media vooral aandacht voor de langetermijngevolgen van beroerte.

Op en rond dinsdag 11 mei vinden in negentien Europese landen activiteiten plaats. De CVA-vereniging wil deze dag benutten om zoveel mogelijk mensen te informeren over hoe een beroerte is te voorkómen en te herkennen, door middel van activiteiten, informatiestands en aandacht in de media. De EO besteedt in de ochtend op Radio 1 aandacht aan CVA. Op 12 mei brengt het AD een speciale bijlage Vaatziekten uit. En op 13 mei zendt Nederland 2 de VPRO productie Het Ravijn uit. De film, mede gesubsidieerd door de Hersenstichting, geeft een aangrijpend beeld van wat iemand meemaakt die door een acute beroerte getroffen wordt. Het is een verfilming van het gelijknamige boek door Max Pam, met Gijs Scholten van Aschat in de hoofdrol.

Ook vinden op vele locaties in Nederland activiteiten plaats, zoals ziekenhuizen, verpleeghuizen en revalidatiecentra. Als u een activiteit wilt bezoeken kunt u kijken op de website www.dagvandeberoerte.nl. Daar vindt u een overzicht van alle locaties die meedoen. Voorbeelden van activiteiten zijn: meting van de bloeddruk en bepaling van het cholesterol- en glucosegehalte, bepaling QI (vetpercentage), meting van de doorbloeding van de halsslagaders, een informatiemarkt met voorlichting over beroerte, de risicofactoren, gezonde leefstijl en voedingspatronen, een ’open huis’, tentoonstelling of minisymposium.

Meer dan honderd mensen per dag
In Nederland krijgen elk jaar ca. 41.000 nieuwe mensen een beroerte, meer dan honderd mensen per dag. Mede als gevolg van het succes van de CVA stroke units in ziekenhuizen blijven drie van de vier patiënten in leven. Nederland telt naar schatting zo’n 216.500 mensen die een beroerte hebben overleefd. Zij gaan na een verblijf in het ziekenhuis weer naar huis, ‘blij het overleefd te hebben’. Maar de delen van de hersenen die beschadigd zijn herstellen zich niet altijd meer, met functieverlies tot gevolg. Beroerte is dan ook de voornaamste oorzaak van invaliditeit. Vijf jaar na een beroerte kan nog steeds 42% van de patiënten niet volledig zelfstandig leven. Zeven op de tien mensen die een beroerte hebben gehad, houden bijvoorbeeld last van stoornissen op het gebied van denken, emotie, gedrag of taal.

De Hersenstichting wil erkenning en aandacht vragen voor de mensen die na een beroerte vaak blijvend met deze ¬– meestal onzichtbare – gevolgen kampen. Het jaarthema van de Hersenstichting dit jaar is ‘Leven na een beroerte’. Van 5 t/m 11 mei a.s. kan iedereen een gratis folder Leven na een beroerte aanvragen via www.hersenstichting.nl of via telefoonnummer 070-302 4747.

Plaats een reactie