Hersenen van verlamde mensen besturen straks de computer

Elk jaar raken ongeveer 30.000 mensen in Europa ernstig verlamd door een ongeluk, hersenbloeding of zenuwaandoening. Deze mensen zijn volledig afhankelijk van hun omgeving, zelfs voor het veranderen van een televisiezender. Er is geen medicijn voor herstel. Prof. Nick Ramsey (UMC Utrecht) verwacht dat hij binnen vijf jaar een systeem heeft ontwikkeld waarmee deze mensen met hun hersenen een computer kunnen bedienen. Hij vertelt a.s. donderdag over zijn onderzoek aan de ruim 1000 bezoekers van de Hersenstichting Publieksdag, in de Beatrix zaal van de Jaarbeurs. In totaal twaalf wetenschappers verzorgen overmorgen tijdens de Hersenstichting Publieksdag presentaties van hun onderzoeken. Centraal staan de vragen: ‘Hoe ontstaat hersenletsel en welke herstelkansen voor patiënten zijn er?’ Tussen de lezingen door kan een bezoek gebracht worden aan de informatiemarkt met stands van 34 patiëntenverenigingen en andere organisaties.

Nick Ramsey leidt sinds 2007 als hoogleraar Neurochirurgie in Utrecht een onderzoeksgroep op het gebied van hersenprothesen. De groep onderzoekt of de hersensignalen direct vanaf de hersenen kunnen worden opgepikt, voor bediening van een computer. Met deze ‘hersenprothese’ moet een patiënt zonder hulp van een verzorger apparatuur kunnen bedienen en via internet kunnen communiceren met anderen. Ramsey: ‘Dit onderzoek heeft een paar grote uitdagingen. Eén uitdaging is het ontcijferen van de hersensignalen.

Met een elektrode die op de hersenen ligt kijken we naar een half miljoen zenuwcellen die allemaal iets doen. Als de patiënt zich een beweging inbeeldt dan wordt een deel van die zenuwcellen actiever, maar andere zenuwcellen doen andere dingen en verstoren zo het signaal. Voor een hersenprothese moeten we het juiste signaal er uit zien te filteren.’ De eerste resultaten laten zien dat iemand met een elektrode op de hersenen vrijwel direct een cursor kan besturen, al is het nog in beperkte mate. Op dit moment wordt uitgezocht welke hersengebieden zich het best lenen voor een hersenprothese, en hoe we die het beste kunnen lokaliseren. De verwachting is dat er binnen vijf jaar een prototype is dat goed genoeg werkt voor ernstig verlamde mensen om een computer te kunnen bedienen.

Andere sprekers presenteren méér onderzoeken om met behulp van de computer te zoeken naar herstelkansen. Bijvoorbeeld prof. Otten, RUG Groningen, die patiënten leert lopen in een virtuele omgeving.

Plaats een reactie