Hersenen reageren anders bij dyslexie

Een deel van de hersenen van dyslectici kan zich slecht aanpassen. Dat verklaart waarom lezen en schrijven zo moeilijk gaat. Hersenonderzoek van promovenda Vera Blau heeft dit aangetoond. Ze voerde het onderzoek uit met dyslectici die behandeld worden op het Regionaal Instituut voor Dyslexie (met 12 vestigingen door heel Nederland). Blau promoveert op 12 november aan de Universiteit van Maastricht tot doctor in de psychologie en neuroscience.

Om het onderzoek uit te kunnen voeren, werkte ze met proefpersonen met dyslexie en proefpersonen zonder dyslexie. Tijdens het maken van een MRI-scan kregen ze woorden te zien. Daarna hoorden ze woorden. En vervolgens werd een combinatie gemaakt: ze hoorden woorden die tegelijkertijd werden geprojecteerd. Ze hoorden ook woorden die niet klopten met de woorden die ze moesten lezen.

Blau: ‘Bij de proefpersonen zonder dyslexie werd in de hersenen het onderscheid gemaakt: die signaleerden dat er iets niet klopte. In de hersenen van proefpersonen met dyslexie gebeurde dat niet. De hersenkwab die actief wordt bij de verwerking van gesproken en geschreven taal komt bij dyslectici ook in actie als er andere geluiden worden gehoord.’

Oorsprong
Het is volgens Blau en collega-onderzoekers belangrijke informatie die op termijn kan leiden tot het vinden van de oorsprong van het taalverwerkingsprobleem: ‘Eventueel kunnen we dan al veel vroeger dan nu het geval is, gaan ingrijpen. Voor kinderen is dyslexie een handicap: ze zijn vaak slim genoeg, maar verwerken geschreven en gesproken taal veel trager. Dat maakt dat proefwerken voor hen veel ingewikkelder worden. Als we veel eerder dit probleem kunnen aanpakken, lopen kinderen minder lang met frustraties rond.’

Inmiddels is al duidelijk dat een gerichte behandeling dyslexie op den duur minder belastend maakt voor kinderen. Daarom is de diagnostiek én behandeling voor ernstig dyslectische kinderen sinds begin dit jaar opgenomen in het basispakket van de zorgverzekering. Het Regionaal Instituut voor Dyslexie (RID) is al twintig jaar het meest gespecialiseerde behandelinstituut in Nederland dat werkt volgens het officiële protocol en waarvan behandeling ook zeer effectief is gebleken.

Waardevol
Directeur en psycholoog Michel Ekkebus: ‘Het werk van Vera Blau en haar collega’s biedt waardevolle informatie voor de behandeling van kinderen met dyslexie. Dat is een van de redenen waarom wij graag meewerken aan dergelijke onderzoeken. We zien dagelijks in de praktijk dat door een gerichte behandeling kinderen het uiteindelijk lukt om de letter-klankkoppeling te maken. Lange tijd wisten we niet hoe het komt dat dyslectische kinderen daar zoveel moeite mee hebben. Uit eerder onderzoek is al aangetoond dat dyslexie erfelijk is. Het was dus logisch dat er iets in het taal-spraakcentrum in de hersenen aan de hand moest zijn.’

Het RID is samen met actieve ouders een van de voorvechters geweest voor de vergoedingsregeling dyslexie. Hierdoor is er meer lijn gekomen in de het behandelingsaanbod. ‘Zorgverleners die maar wat doen en niet volgens het protocol werken waarop de vergoedingsregeling is gebaseerd, worden uiteindelijk teruggefloten. Dat is goed, want dat houdt ons allemaal scherp. Alleen zo kunnen kinderen en hun ouders rekenen op goede zorg.’

Het RID heeft in totaal twaalf vestigingen. Kijk voor meer informatie op www.rid.nl.

Plaats een reactie