Hersendoorbloeding zonder contrastmiddel toch zichtbaar

Met een nieuwe MRI-methode is het mogelijk de hersendoorbloeding en verstoringen ervan zichtbaar te maken. Reinoud Bokkers laat zien dat ‘arteriële spin labeling’ (ASL) daarvoor bruikbaar is bij patiënten met een acuut herseninfarct en symptomatische vernauwingen van de halsslagader.

ASL is een nieuwe MRI-techniek om de hersendoorbloeding af te beelden zonder gebruik te maken van schadelijke röntgenstraling en/of contrastmiddelen. Het bloed dat naar de hersenen stroomt wordt gebruikt als natuurlijk contrastmiddel door het magnetisch te labelen met radiogolven.

Reinoud Bokkers bewijst dat ASL-perfusie snel en zonder schadelijke bijeffecten de hersendoorbloeding en cerebrovasculaire reactiviteit in beeld kan brengen. Bij zowel patiënten met een acuut herseninfarct als halsslagadervernauwingen kan ASL worden gebruikt om verstoringen op te sporen. Het risico op het krijgen van een herseninfarct kan hiermee worden bepaald.

Promotiegegevens
Promovendus: Reinoud Bokkers
Faculteit: Faculteit Geneeskunde
Proefschrift: Arterial spin labeling perfusion MRI in cerebral ischemia
Promotor 1: Prof. dr. W.P.Th.M. Mali
Copromotor 1: Dr. J. Hendrikse
Datum en tijd: 8/7/2011, 14:30 uur
Locatie: Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht.

Plaats een reactie