Hersendood voor niertransplantatie nader onderzocht

Niertransplantatie is voor patiënten met eindstadium nierfalen de beste therapie. De meeste nieren zijn afkomstig van hersendode donoren: dit zijn patiënten die op de Intensive Care aan de beademing overlijden aan progressieve en onomkeerbare hersenschade waarbij de circulatie nog enige tijd intact blijft. Inmiddels is bekend dat nieren van hersendode donoren minder goede transplantatieresultaten geven.

In haar proefschrift beschrijft Mijntje Nijboer diverse aspecten van hersendood en de invloed daarvan op de nier, zowel in de experimentele als in de klinische setting. Nijboer beschrijft ontstekingsverschijnselen in de nier, maar ook de toename van beschermende heat shock eiwitten. Verder heeft zij diverse nieuwe nierschademarkers, onder meer Kidney Injury Molecule-1, in urine gemeten bij donoren. Het meten hiervan bij de (hersendode) donor lijkt een veelbelovende screeningsmethode om de kwaliteit van transplantatienieren in een vroeg stadium te beoordelen.

Mijntje Nijboer (Oldehove, 1978) studeerde geneeskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zij verrichtte haar onderzoek aan het Chirurgisch Onderzoekslaboratorium van de afdeling Chirurgie van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). Zij is momenteel werkzaam als chirurg in opleiding in de Isala Klinieken Zwolle.

Promotiegegevens
– Datum: 07 juli 2010
– Promotie: mw. W.N. Nijboer, 13.15 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen
– Proefschrift: Early effects of brain death on kidney injury and outcome after transplantation
– Promotor(s): prof.dr. R.J. Ploeg
– Faculteit: Medische Wetenschappen

Plaats een reactie