Hersenactiviteit voorspelt effect van medicatie

Behandelingen in de psychiatrie worden op het moment vooral vastgesteld op basis van het gedrag. Hyperactiviteit, aandachtsproblemen, somberte: op basis van dergelijke gedragingen wordt in de praktijk een diagnose gesteld, en dienovereenkomstig een behandeling gestart met ‘anti’-depressiva of andere behandelingen. De effectiviteit van deze benadering staat de laatste tijd vaak ter discussie. Waarom is de effectiviteit van antidepressiva en andere behandelingen bij ADHD en depressie zo beperkt?

In een reeks onderzoeken is gekeken naar de mogelijkheden om op basis van hersenactiviteit zoals het EEG, in plaats van gedrag, te voorspellen welke patiënten wel en niet zullen reageren op behandelingen. Deze ontwikkeling wordt ook wel ‘Personalized Medicine’ ofwel gepersonaliseerde behandeling genoemd.

Martijn Arns presenteert in zijn proefschrift een aantal veelbelovende maten die een bijdrage kunnen leveren bij het voorspellen van behandelsucces bij ADHD en depressie. De onderzochte behandelmethoden omvatten psychostimulantia, antidepressiva, rTMS bij depressie en neurofeedback bij ADHD.

Een eerste maat – frontale theta – leek een voorspeller voor een gunstig behandeleffect met psychostimulantia. Een andere belangrijke maat van hersenactiviteit – een vertraagde alpha piek frequentie – kwam daarentegen naar voren als een belangrijke voorspeller voor het niet reageren van een patiënt op de verschillende behandelingen. Een substantieel aantal patiënten word gekenmerkt door deze maat (17-28%).

Het belang van deze bevinding is dat een nieuwe behandeling ontwikkeld kan worden voor deze substantiële groep van patiënten die niet reageert op de op dit moment beschikbare reguliere behandelingen.

Promotiegegevens
Promovendus: Martijn Arns
Faculteit: Faculteit Sociale Wetenschappen
Proefschrift: Personalized medicine in ADHD and depression: A quest for EEG treatment predictors
Promotor 1: Prof. dr. J.L. Kenemans
Copromotor 1: Dr. W.H.I.M. Drinkenburg
Datum en tijd: 23/12/2011 12:45
Locatie: Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht