Herpesvirus oesters

In Japanse oesters in de Oosterschelde is het Ostreid herpesvirus (OsHV-1) µvar gevonden. Het herpesvirus is aan het licht gekomen in een monitoringsprogramma voor vroegtijdige opsporing van het herpesvirus.

Het virus is één van de oorzaken voor het ontstaan van een oesterziekte die tot grote sterfte onder Japanse oesters kan leiden. In welke mate andere factoren bijdragen aan de sterfte is nog niet goed bekend.

Het herpusvirus en de oesterziekte vormen geen risico voor voedselveiligheid en volksgezondheid.

Het monitoringsprogramma naar het virus is in 2010 opgezet nadat begin dit jaar maatregelen van de Europese Unie van kracht zijn geworden om de verspreiding van het virus zoveel mogelijk tegen te gaan. Lidstaten van de Europese Unie die de oesterziekte nog niet hadden gevonden konden op basis van deze maatregelen een vroegtijdig detectieprogramma opstellen.

In de zomer van 2010 heeft het Centraal Veterinair Instituut (CVI) jonge Japanse oesters bemonsterd op drie plaatsen in de Oosterschelde en drie plaatsen in het Grevelingenmeer. De testen wijzen uit dat het herpesvirus in Japanse oesters in de Oosterschelde zit. Volgende week wordt de uitslag van de bemonstering in het Grevelingenmeer verwacht.

Tijdens de bemonsteringen is geen verhoogde sterfte onder de Japanse oesters waargenomen. Ook op dit moment zijn er ook geen signalen uit het veld van verhoogde sterfte.

Het is de eerste keer dat het herpesvirus in Nederlandse wateren is gevonden. Het is niet duidelijk hoe lang het virus al aanwezig is in de Oosterschelde, omdat het voor het eerst is dat op dit virus in jonge Japanse oesters wordt getest.

In Frankrijk was er in de zomer van 2008 een uitzonderlijk hoge sterfte van jonge Japanse oesters. De sterfte lijkt onder meer het gevolg te zijn geweest van de aanwezigheid van het Ostreid herpesvirus (OsHV-1) µvar. De oesterziekte kan een sterftecijfer veroorzaken tussen de 15% en 90%. Er lijkt een verband te zijn tussen grote sterfte en de temperatuur van het water. In de zomer van 2009 is het virus ook in Ierland en het Verenigd Koninkrijk gevonden. Italië heeft aangegeven het virus ook te hebben zonder dat er sprake is van verhoogde sterfte onder jonge Japanse oesters.

Het oesterherpusvirus is geen meldingsplichtige of bestrijdingsplichtige ziekte, maar lijkt wel een opkomende ziekte te zijn.

Oesters uit gebieden waar het virus voorkomt en uit gebieden waar vanwege de oesterziekte maatregelen zijn getroffen, mogen niet in gebieden met een vroegtijdig detectieprogramma wordt uitgezaaid. Wel mogen oesters uit deze gebieden worden verkocht voor consumptie omdat de oesterziekte geen gezondheidsrisico’s met zich meebrengt.

Plaats een reactie