Herkenning nierproblemen bij lithiumgebruik voorkomt nierschade

Bijna tachtig psychiaters, apothekers, huisartsen en andere zorgverleners bezochten woensdag 10 maart het symposium over lithium en nierziekten, georganiseerd door Meander Medisch Centrum. Lithium is een geneesmiddel dat uitkomst biedt voor mensen met manisch depressieve stoornissen. Bij een kleine groep mensen kan het langdurig gebruik van lithium tot ernstige nierproblemen leiden. Dit kan worden voorkomen door tijdig de signalen van nierproblemen te herkennen.

In Meander Medisch Centrum is de nodige deskundigheid aanwezig om tijdig de signalen van nierproblemen als gevolg van lithiumgebruik te herkennen. Carlo Gaillard, nefroloog in Meander Medisch Centrum: “Nierproblemen ten gevolge van langdurig lithiumgebruik kunnen in verschillende vormen optreden. Ernstige nierproblemen ten gevolge van lithiumgebruik komen gelukkig niet vaak voor. Andere milde vormen komen wel vaker voor. Belangrijk is een vroegtijdige opsporing en her-kenning zodat beschermende maatregelen genomen kunnen worden om ernstige beschadiging aan de nieren te voorkomen.”

Binnen Meander Medisch Centrum is een speciaal zorgpad ontwikkeld voor mensen met nierproble-men als gevolg van lithiumgebruik. Adry Bakker, nurse practitioner nefrologie in Meander Medisch Centrum: “In het verleden was de zorg voor mensen met nierfunctiestoornissen ten gevolge van lang-durig lithiumgebruik versnipperd en ad hoc . Door gebruik te maken van een zogenaamd ‘disease management systeem’, waarvan een klinisch pad een onderdeel is, breng je structuur aan in de zorg en zijn taken en verantwoordelijkheden vastgelegd. Dit schept duidelijkheid voor de patiënt, maar ook voor de diverse disciplines betrokken bij de zorgverlening.”

Jaarlijks worden ruim twintig mensen met nierproblemen als gevolg van lithiumgebruik doorverwezen naar Meander Medisch Centrum.

1 gedachte over “Herkenning nierproblemen bij lithiumgebruik voorkomt nierschade”

  1. Het is wel leuk zo’n congres, maar als er niet naar de patient gekeken wordt door de medici heeft het totaal geen zin zoals bij mijn vrouw, die ruim 25 jaar litharex heeft gebruikt en in totaal maar 1 x per jaar werd haar bloed gecontroleerd, waardoor ze nu een nierwerking heeft van nog maar 15%

    Beantwoorden

Plaats een reactie