Hergebruik geneesmiddelen onverantwoord

Het hergebruik van geneesmiddelen, zoals dezer dagen in de publiciteit is gekomen door een actie van een medisch specialist, is onverantwoord. Daarom is de actie ook in strijd met de wet. De beweegredenen zijn sympathiek, maar de uitwerking ervan deugt niet, aldus Nefarma.

Voor het maken, vervoeren, opslaan en gebruik van geneesmiddelen gelden strenge wettelijke eisen, zodat de kwaliteit van het product altijd is gegarandeerd. Zo kan bijvoorbeeld worden vastgesteld wanneer en waar een geneesmiddel is gemaakt.

Bij het terughalen bij patiënten van niet gebruikte medicijnen en het opnieuw in oploop brengen ervan, kan die garantie nooit worden gegeven. Het is volstrekt onduidelijk hoe de geneesmiddelen in de tussentijd zijn bewaard en wat ermee is gebeurd. Een belangrijk punt is bijvoorbeeld de bewaartemperatuur.

Om te voorkomen dat geneesmiddelen wel worden opgehaald maar vervolgens niet worden gebruikt, zullen arts en patiënt tijdens het consult expliciet met elkaar moeten spreken over het gebruik.

Nefarma onderstreept het belang van het tegengaan van verspilling. De verpakkingshoeveelheden worden zo goed mogelijk afgestemd op het dagelijks gebruik bij patiënten. Van veel geneesmiddelen zijn verschillende hoeveelheden of eenheden verkrijgbaar. Het veranderen daarvan is geen eenvoudige zaak. Iedere vorm en hoeveelheid moet afzonderlijk worden goedgekeurd voordat een fabrikant het op de markt mag brengen. Ook bij deze procedures staat kwaliteit en veiligheid bovenaan.

Plaats een reactie