Herberekening honorariumcomponent medisch specialisten

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) gaat de honorariumcomponent voor medisch specialisten opnieuw berekenen. De brancheorganisaties van medisch specialisten, ziekenhuizen en zorgverzekeraars worden de komende tijd geraadpleegd over de methodiek die de NZa daarbij wil gebruiken.

De NZa stelt jaarlijks de prestaties en tarieven voor ziekenhuiszorg vast. Die bestaan uit een kostendeel van het ziekenhuis en een honorariumcomponent voor de medisch specialisten. De nieuwe honorariumcomponenten moeten deel uitmaken van het verbeterde DBC-systeem dat vanaf 2012 gaat gelden (de DOT’s, DBC’s Op weg naar Transparantie).

Het honorariumdeel in de DBC’s is nu gebaseerd op normtijden die jaren geleden zijn vastgesteld en die niet meer representatief zijn, omdat daarin bijvoorbeeld geen rekening is gehouden met nieuwe technieken en efficiëntere manieren van werken. Bij het bepalen van de nieuwe honorariumcomponent gaat de NZa uit van de middelen die voor de medisch specialisten beschikbaar zijn in het Budgettair Kader Zorg dat de minister jaarlijks vaststelt.

Plaats een reactie