Henk van Weert is benoemd tot hoogleraar Huisartsgeneeskunde

Dhr. dr. H.C.P.M. van Weert (1955) is benoemd tot hoogleraar Huisartsgeneeskunde aan de Faculteit der Geneeskunde van de Universiteit van Amsterdam (AMC-UvA).

Henk van Weert wil dat de afdeling huisartsgeneeskunde een stevige verankering krijgt in zowel de regio als in het AMC en door de huisartsen en specialisten wordt gezien als een kenniscentrum, waar zij met vragen en ideeën terecht kunnen.

Zijn onderzoek is sterk gericht op verbetering van de inhoudelijke kwaliteit van de huisartsgeneeskunde en hij richt zich daarbij vooral op de diagnostiek en dan bij voorkeur op thema’s die directe relevantie hebben voor de praktijk. In het verleden deed hij onderzoek naar de diagnostiek van onder andere ooginfecties, hartritmestoornissen, en trombose. Evidence, afkomstig uit huisartsgeneeskundig onderzoek is zijn uitgangspunt voor het onderwijs. Die evidence ontbreekt echter frequent en dan dienen (huis)artsen in staat te zijn met behulp van effectief klinisch redeneren tot een beslissing te komen, waarbij de patiënt in zijn/haar eigen unieke context centraal staat. Behalve medische besliskunde spelen daarbij ook consultvaardigheden een belangrijke rol.

Van Weert is universitair hoofddocent Huisartsgeneeskunde aan het AMC-UvA. Hij is lid van de Wetenschappelijke adviesraad ‘Preventie’ van de Nederlandse Hartstichting en voorzitter van de adviesraad Preventie van de Nierstichting. Van Weert is hoofdredacteur van Huisarts en Wetenschap en redactielid van het ‘European Journal of General Practice’. Hij publiceerde in diverse wetenschappelijke tijdschriften zoals de Journal of Clinical Epidemiology, Annals of Internal Medicine en het British Medical Journal.

Plaats een reactie