‘Henk Kamp doet Start Foundation te kort’

Donderdagavond 5 april 2012 was minister Henk Kamp in debat met Lodewijk Asscher, wethouder in Amsterdam, inzake het aanbieden van stages aan jongeren zonder permanente verblijfsvergunning.

Kamp en Asscher over stage illegale mbo´ers.

Tijdens dit debat kwam het door Start Foundation opgerichte Stoutfonds ter sprake. Dit Stoutfonds betaalt boetes die stagebieders krijgen wanneer ze dergelijke jongeren stage laten lopen.

De heer Kamp bracht het Stoutfonds te berde en reageerde schamper met de woorden: “Ja, bestuurd door een Tweede Kamerlid van de PvdA.” Op de vraag van de heer Witteman waarom hij zo reageerde, zei hij: “Dat is gewoon zo.” Ofschoon dit feitelijk juist is, hechten wij er vanuit Start Foundation waarde aan een meer genuanceerd en objectief beeld te presenteren van de initiatiefnemer van het Stoutfonds.

Stichting Start Foundation wordt vanaf de oprichting (1998) bestuurd door een driehoofdig bestuur dat op persoonlijke titel in dit bestuur zitting heeft. De samenstelling van het bestuur representeert niettemin symbolisch de traditionele tripartiete oorsprong (werkgevers, werknemers en overheid) van het bedrijf waar Start Foundation uit voort is gekomen.

Het zal geen verbazing wekken dat dominante politieke tradities in dit land daarin zichtbaar zijn. Bestuursleden van Start Foundation zijn maatschappelijk actief op verschillende plekken in de samenleving. Juist daarom is het ‘bedrijven van politiek’ iets wat niet kan binnen Start Foundation. Kansen verbeteren en vergroten is het enige dat telt in de activiteiten en projecten. Dat ideaal en die taakstelling komen tot hun recht in de huidige bezetting door mevrouw Jetta Klijnsma vanuit de overheid, de heer Anton Westerlaken vanuit de werknemers en mevrouw Titia Siertsema vanuit de werkgevers.

Het voltallige bestuur staat achter de oprichting en uitvoering van het Stoutfonds-initiatief. Daar kan en mag geen misverstand over bestaan. Suggesties van partijpolitiek zijn onjuist en doen ernstig tekort aan de integriteit van de medewerkers van Start Foundation.

Meer informatie
http://www.startfoundation.nl
http://www.facebook.com/Stoutfonds

Plaats een reactie