Help hooikoortsplant Ambrosia bestrijden

Voor een effectieve bestrijding van de hooikoortsplant Ambrosia in Nederland is het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen, van tuinbezitters tot akkerbouwers, de komende weken de handen uit de mouwen steken. Door de plant op de juiste manier te verwijderen voorkomen we dat Ambrosia uitgroeit tot een schadelijk onkruid en veroorzaker van extra hooikoortsklachten.

Komende weken bestrijden
De komende weken is het moment om Ambrosia te verwijderen, omdat de plant nu goed te herkennen is. Op www.ambrosiavrij.nu staan tips hoe de plant eruit ziet en veilig kan worden bestreden. Goede voorzorgsmaatregelen zijn erg belangrijk bij verwijdering van de plant, zoals het dragen van handschoenen. Ook worden mensen die de ambrosiaplant tegenkomen, opgeroepen dit te melden.

Aanwezigheid in Nederland
Ambrosia komt nog niet massaal voor in Nederland, maar heeft zich de laatste 10 jaar wel al verspreid over het hele land. De planten staan vooral op ‘verstoorde gronden’, zoals bermen en bouwterreinen. De soort Alsemambrosia groeit in tuinen, vooral op plaatsen waar vogelvoer is gestrooid. Vetbollen en strooivoer bevatten soms zaden van Ambrosia. Vaak staan er enkele planten bij elkaar, maar vorig jaar zijn op een tiental locaties concentraties aangetroffen met honderden planten, vooral in stedelijke omgevingen. Het is de verwachting dat Ambrosia zich verder zal vestigen en verspreiden in Nederland als niet de nodige maatregelen worden genomen. Daarom startte de nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit (nVWA) vorig jaar met een meerjarige campagne voor de bestrijding van Ambrosia.

Schade teelten
In andere Europese landen, waaronder Duitsland, is Ambrosia ook al een schadelijk onkruid in akkerbouwteelten, omdat het daar leidt tot slechtere oogsten in onder andere de aardappelen- en vollegrondsgroententeelten. De aandacht voor de hooikoortsplant vorig jaar leidde in Nederland tot een melding van een akkerrand in Noord-Brabant die zwaar is besmet met Ambrosiaplanten. De nVWA is daar samen met Staatsbosbeheer een uitputtingsexperiment gestart. Dit experiment is erop gericht de besmette akkerrand binnen een aantal jaar helemaal vrij te krijgen van Ambrosia.

De ‘hooikoortsplant’
Ambrosia staat wereldwijd vooral bekend als een van de belangrijkste veroorzakers van hooikoorts. De pollen die vrijkomen tijdens de bloei van Ambrosia zijn zeer sterk allergeen wat betekent dat ze snel hooikoortsklachten veroorzaken. De plant bloeit daarbij laat, vanaf augustus tot en met oktober. Door deze late bloei kan ambrosia het huidige hooikoortsseizoen tot ongeveer 2 maanden verlengen, als Ambrosia zich verder weet te vestigen in Nederland.

Plaats een reactie