Help de dokter verzuipt!

Als je vindt dat je teveel drinkt en je gaat daarmee naar de huisarts in de veronderstelling dat die je gaat helpen, dan kun je wel eens van de regen in drup belanden. Veel vaker dan ik zou willen hoor ik van mensen, die mij om advies vragen, het verhaal dat de dokter (huisarts, internist, cardioloog etc.) de hulpvraag niet serieus neemt.

Auteur: Erik Stofferis, directeur van De Helderheid Stichting

Hoeveelheden worden gebagatelliseerd; ” ach mevrouwtje, dat valt toch wel mee, dat is toch nog helemaal geen probleem.”, er worden slappe adviezen gegeven; ” probeert u eens een maand te minderen, de helft bijvoorbeeld.”, mensen worden naar huis gestuurd met medicijnen die een wonderbaarlijke werking zouden hebben op het stoppen van ” de trek”, zoals Camprall, of er wordt aangeraden het gehele gezin er bij te betrekken en een soort gezinstherapie te starten. Maar bovenal hebben veel van mijn clienten het gevoel dat hun vraag om hulp, waarmee ze jarenlang hebben gewacht, niet voor vol wordt aangezien.

Wij hebben hier bij De Helderheid het grapje “dat je pas een alcoholprobleem hebt wanneer je meer drinkt dan je dokter”. Al te vaak zie ik dat het eigen alcoholgebruik, de eigen persoonlijke visie op alcohol, de belangrijkste factor en maatstaf is voor de benadering van het alcoholgebruik van de patient, die met een hulpvraag hierover komt.

Niet alleen artsen maken zich hier schuldig aan, maar heel hulpverlenersland, inclusief de verslavingszorg. Daarnaast hebben politici, beleidsmakers en bestuurders in Nederland ook de neiging hun eigen moraal over alcohol als belangrijkste maatstaf te nemen in regelgeving en het naleven daarvan. Ik vind dat bedenkelijk, omdat juist deze beroepsgroepen het vertrouwen hebben dat er zorgvuldig en welgemeend omgegaan wordt met serieuze problematiek, waar zeker 10% van de volwassen bevolking last van heeft.

Wanneer er gepraat wordt over alcoholproblemen is het zaak dat de mensen die daar over praten, die daar anderen in trachten te helpen, beslissingen in nemen en wetten over maken of handhaven, eerst en al zelf naar hun eigen alcoholgebruik kijken en duidelijk in kaart brengen wat hun eigen moraal hierin is. Een ieder die hier professioneel mee te maken heeft dient ook aangesproken te kunnen worden op zijn eigen verhouding met alcohol, op zijn eigen morele standpunt hierover. Openheid is hierover noodzakelijk, maar bovenal wordt het tijd dat de hulpverlener, politicus en beleidsmaker zelf zijn alcoholgebruik gaat aanpakken voordat die daar anderen advies over gaat geven of zaken in gaat opleggen. Reacties kun je sturen naar: info@helderheid.nl

Plaats een reactie