Helft van de jongeren houdt schulden verborgen

Bijna de helft van de Nederlandse jongeren tussen 13 en 18 jaar zou het niet aan anderen laten weten wanneer zij schulden hebben. Ook wanneer zij geld tekort komen, houdt 28% van de jongeren dat liever voor zich. Dit blijkt uit onderzoek van creditmanagement organisatie GGN naar het betaalgedrag in Nederland. Een reden tot zorg is dat 26% van de jongeren bovendien niet goed weet bij wie ze terecht kunnen als ze een rekening niet kunnen betalen.

GGN doet jaarlijks onderzoek naar het betaalgedrag in Nederland. Ook dit jaar is gebruik gemaakt van het online panel van Motivaction. Het onderzoek vond plaats in maart 2011. In totaal hebben 526 jongeren tussen 13 en 18 jaar aan het onderzoek meegewerkt. De resultaten zijn representatief voor de verschillende normen en waarden die onder Nederlandse jongeren leven ten aanzien van het omgaan met geld.

Schulden hebben niet normaal
Het hebben van schulden vinden jongeren niet normaal. 28% van de jongeren (met name 15- t/m 18-jarigen) ligt er wakker van wanneer zij geld lenen of schulden hebben en 62% voelt zich schuldig als ze een rekening te laat betalen. Rondom het hebben van schulden hangt een soort vrees bij jongeren. 33% denkt er liever niet over na wanneer zij schulden hebben en maar liefst 47% van de jongeren zou het niet aan anderen laten weten als ze schulden hebben.

‘Hier schuilt een risico in’, aldus Henk Keizer, bestuursvoorzitter van GGN. ‘Het feit dat jongeren kennelijk niet durven praten over schulden, gecombineerd met het gegeven dat een kwart van de jongeren niet goed weet waar ze terecht kunnen als ze een rekening niet kunnen betalen, stemt zorgelijk. Het kan daardoor gebeuren dat er niet tijdig aan de bel getrokken wordt wanneer de problemen te groot worden. Zo kunnen al op jonge leeftijd structurele betalingsproblemen ontstaan die jongeren de rest van hun leven op achterstand zetten. Uit het onderzoek blijkt dat ruim de helft van de jongeren zelf vindt dat er op school meer aandacht moet komen voor de manier waarop je met geld omgaat. Ik trek graag samen met ondernemers, instanties en jongeren op om kennis, ervaring en betrokkenheid te bundelen in de zoektocht naar een effectieve manier om onwetendheid en schuldgevoel onder jongeren te lijf te gaan. Want zonder ingrijpen groeien deze problemen mee naar hun volwassen leven, waarin ze weer een voorbeeld moeten zijn voor volgende generaties.’

De oproep tot samenwerken deed Keizer ook op CreditView 2011, het congres dat GGN op 23 juni jl. voor haar relaties organiseerde. De toekomst van betalen stond centraal tijdens het congres. Frits Spangenberg, oprichter van Motivaction was één van de sprekers. Hij lichtte het betaalgedrag van jongeren nader toe: ‘Waarden van jongeren zijn aan het verschuiven, zij staan anders in het leven dan eerdere generaties toen zij jong waren. Internet en social media hebben van de wereld een global village gemaakt. Jongeren zijn in luxe opgegroeid en alles is mogelijk. Deze ‘grenzeloze generatie’ wordt een belangrijke doelgroep voor creditmanagement. De onderzoeksresultaten laten een gespleten beeld zien van zelfredzame, onafhankelijke jongeren die weten om te gaan met hun geld en aan de andere kant kwetsbare jongeren die zich maar moeilijk staande kunnen houden.’

Belangrijkste onderzoeksresultaten betaalgedrag jongeren

Zakgeld, bijbaan en krantenwijk belangrijke inkomstenbronnen
13- en 14-jarigen verkrijgen hun inkomsten voornamelijk uit zakgeld, een krantenwijk en kleedgeld (resp. 90%, 32% en 20%). De groep jongeren in de leeftijd 15 t/m 18 jaar verdienen hun inkomen voornamelijk met zakgeld (60%), een bijbaantje tussen de 4 en 16 uur (42%), kleedgeld (34%) en studiefinanciering (33%).

Voor 89% van de jongeren zijn hun inkomsten voldoende om in hun uitgaven te kunnen voorzien, 77% houdt zelfs iedere maand geld over. Er wordt dan ook door een groot deel van de jongeren gespaard. Het geld dat ze uitgeven gaat op aan kleding, (uit) eten en drinken, en uitgaan. De meeste jongeren (69%) houden zelf hun inkomsten en uitgaven in de gaten met bijvoorbeeld internetbankieren. Een groot deel van de jongeren (35%) schat altijd hoeveel ze ongeveer nog uit kunnen geven. 7% houdt zich helemaal niet met hun uitgaven bezig.

Jongeren in schulden door consumpties, uitgaan en kleding
Een kwart van de jongeren heeft de afgelopen twaalf maanden wel eens schulden gemaakt of geld geleend. De jongeren die schulden hebben gemaakt, maakten dit voornamelijk voor consumpties (35%), uitgaan (21%) en kleding (18%). De voornaamste redenen waarom er geld geleend moest worden: geen geld bij zich hebben (31%), graag iets willen kopen maar het geld er niet voor hebben (20%), een onverwachte tegenvaller (12%) en een tekort op de rekening (8%).

Verreweg de meeste jongeren hebben geen moeite om hun schulden af te lossen (80%) en hebben het gevoel er controle over te hebben (78%). Voor de helft van de jongeren (50%) zijn de schulden en leningen dan ook iets tijdelijks. Toch heeft 9% wel moeite met aflossen van schulden en zegt 13% er geen controle over te hebben.

Nauwelijks in aanraking met incassobureaus
Slechts 2% van de jongeren heeft wel eens met een incassobureau te maken gehad. Ze konden het incassobureau in de meeste gevallen gewoon zelf betalen, of deden een beroep op hun ouders. De rekeningen die door een incassobureau waren geïnd waren rekeningen van aankopen via internet, verzekeringen, huur en abonnementen voor mobiele telefonie.

Opvallend is dat 6% van de jongeren niet weet of ze met een incassobureau in aanraking zijn geweest. Wellicht weten jongeren niet altijd wat een incassobureau is. 93% van de jongeren verwacht ook in de toekomst niet met incassobureaus te maken zullen krijgen.

Het volledige onderzoek is te downloaden op www.ggn.nl/betaaltrend.

Plaats een reactie