Helft Nederlanders wil mening van patiënten lezen op ziekenhuiswebsites

Veel Nederlanders hebben behoefte aan het oordeel van andere patiënten over de behandelingen in een ziekenhuis. Bijna 50% wil graag op de website van ziekenhuizen lezen wat anderen ervan vinden. Ook zijn ze nieuwsgierig naar meningen over het medisch personeel.

De communicatie van een ziekenhuis in het algemeen is voor de helft van de Nederlanders een graadmeter voor de kwaliteit van de zorg en voor sommigen zelfs medebepalend voor de keuze van een instelling. Dat blijkt uit de HealthTracker© van communicatie-adviesbureau Porter Novelli en De Vos & Jansen Healthcare, een continu onderzoek onder ruim 600 Nederlanders.

De website van een ziekenhuis is voor veel Nederlanders (71%) de belangrijkste bron van informatie over een ziekenhuis, gevolgd door de huisarts (59%), familie en vrienden (43%), de verzekeraar (29%) en nieuwssites gericht op gezondheid (20%). Op zo’n ziekenhuiswebsite zouden Nederlanders niet alleen meningen willen lezen. Ook interactie is gewenst, meer nog met de arts (1 op de 3) dan met andere patiënten (1 op de 5). Het meest hebben Nederlanders behoefte aan aanvullende medische informatie over een ziektebeeld en de mogelijkheid om online afspraken te maken.

Social media in opkomst
Social media worden nog niet veel gebruikt om informatie over ziekenhuizen te zoeken, maar daar lijkt verandering in te komen. Bijna 2 op de 5 Nederlanders geven aan dat ze social media zouden raadplegen om ervaringsverhalen van andere patiënten te lezen. Bij jongeren is dit de belangrijkste reden om social media te bezoeken. Voor 30-plussers en ouderen is aanvullende medische informatie over het ziektebeeld de belangrijkste reden. Daarnaast is een derde (31%) van plan in de toekomst zelf berichten, recensies, foto’s of video’s over het ziekenhuis of medisch personeel op social media te plaatsen.

Nederlanders verwachten van ziekenhuizen dat deze meegaan in de nieuwste online-ontwikkelingen. 1 op de 4 vindt echter dat ziekenhuizen achterlopen op dit terrein. Een punt van aandacht zijn de privacyoverwegingen. Bijna de helft vindt dat ziekenhuizen voorzichtig moeten zijn vanwege de privacy.

Goede communicatie = goed ziekenhuis
In de communicatie van een ziekenhuis vinden Nederlanders vooral volledigheid erg belangrijk, net als begrijpelijke taal. Medische termen moeten bijvoorbeeld goed worden uitgelegd. Voor bijna de helft van de Nederlanders (44%) weerspiegelt de kwaliteit van de communicatie de kwaliteit van de zorg. Een vijfde laat deze kwaliteit zelfs meespelen bij de keuze voor een ziekenhuis. Gelukkig is vrijwel niemand (slechts 5%) ontevreden over de helderheid en begrijpelijkheid van de communicatie.

“Het onderzoek toont weer eens aan hoe belangrijk de rol van goede communicatie is”, aldus Frank Peters, managing director bij Porter Novelli. “Er zijn nog duidelijk stappen te zetten op dit gebied, bijvoorbeeld door tegemoet te komen aan de wens van waarderingen van andere patiënten. De website van het ziekenhuis en social media kunnen daarbij een rol spelen. Eerder bleek uit de Social Media Monitor Zorg al dat ziekenhuizen van alle zorgorganisaties het meest vooruitstrevend zijn in het gebruik van social media. Dit onderzoek laat zien dat patiënten dat waarderen, mits de privacy niet in het geding komt.”

Over de HealthTracker
Communicatie-adviesbureau Porter Novelli en onderzoeksbureau De Vos & Jansen Healthcare voeren samen continu onderzoek uit om ontwikkelingen in Nederland op het gebied van zorg en welzijn in kaart te brengen. Dat gebeurt via een online-consumentenpanel dat representatief is voor de Nederlandse bevolking. Porter Novelli en De Vos & Jansen Healthcare doen regelmatig verslag van deze HealthTracker.

Plaats een reactie