Helemaal Humanitas Prijs 2011 voor maatjesproject

De Helemaal Humanitas Prijs 2011 is gewonnen door het Maatjesproject Slachtoffers Mensenhandel (MSM). De jury roemt het feit dat vooral jonge vrijwilligers dit “zware, moeilijke en dappere werk” doen.

Het Maatjesproject Slachtoffers Mensenhandel van de afdeling Utrecht-Stad, Lek en Weide van Humanitas is in 2006 door het toenmalige BLinN (nu FairWork) opgezet. Doel is slachtoffers van mensenhandel uit hun isolement te halen door ze in contact te brengen met een vrijwilliger van Humanitas, hun maatje: mannen met mannen, vrouwen met vrouwen.

De jury van de Helemaal Humanitas Prijs noemt MSM een “lichtend voorbeeld” en is onder de indruk van de manier waarop het project als enige Utrechtse vrijwilligersproject op dit terrein met veel professionele organisaties samenwerkt.

Bij het toekennen van de Helemaal Humanitas Prijs heeft de jury laten meewegen dat MSM zeer gewaardeerd wordt door ketenpartners. Zo noemt Carla Keegel, coördinator slachtoffers mensenhandel Utrecht vanuit VieJa Utrecht, MSM een “onmisbaar onderdeel van het sluitend zorgaanbod aan slachtoffers van mensenhandel”. Teamleider en hulpverlener Bregje Spaans van project Pretty Woman, dat zich richt op jonge meiden tot 23 jaar die te maken hebben gehad met grensoverschrijdend gedrag, misbruik en uitbuiting, stelt dat MSM voor die meiden weer een begin is van gewoon vrienden- en vriendinnencontact. “Het maakt ze sterker en weerbaarder.”

Aan de Helemaal Humanitas Prijs is een prijzengeld van 10.000 euro verbonden. De prijs wordt sinds 2007 elk jaar uitgereikt aan een activiteit die staat voor wat Humanitas is en wil zijn. Activiteiten die de kernwaarden van de vereniging uitdragen, zoals gelijkwaardigheid en zelfbeschikking.

Humanitas is er voor mensen die het even niet in hun eentje redden. Jaarlijks geven 11.000 goed getrainde vrijwilligers zo’n 40.000 mensen het zelfvertrouwen om op eigen kracht iets aan hun situatie te veranderen. Humanitas heeft ruim 600 projecten, variërend van opvoedingsondersteuning tot rouwverwerking. En van maatjescontacten voor inburgeraars tot een chat.