Heftige ontremmingen óók kenmerkend voor Parkinson

Recent is duidelijk geworden dat stoornissen in de impulscontrole veel voorkomen bij Parkinsonpatiënten. Deze komen bijvoorbeeld tot uiting in verslavingsgedrag. Met als gevolg grote spanningen met de mensen in hun omgeving. Dr. Henk Berendse, neuroloog van VU medisch centrum in Amsterdam, presenteert het werk van zijn onderzoeksgroep tijdens de 19e Publieksdag van de Hersenstichting op donderdag 13 oktober 2011 in de Utrechtse Jaarbeurs. Twaalf wetenschappers geven presentaties met als centraal thema “Sociale Hersenen”.

De ziekte van Parkinson staat bekend als een ziekte die gepaard gaat met remmingen. Vooral de remming van het bewegen, maar ook mentaal. Minder bekend is dat bij de ziekte ook heftige óntremmingen op kunnen treden, met name op neuropsychiatrisch vlak. Zo hebben veel patiënten zeer levendige hallucinaties of waanideeën, die kunnen leiden tot angst en achterdocht jegens de omgeving. Ook de impulscontrole kan verstoord zijn. Bij mannelijke patiënten uit dat zich vooral in de vorm van een gokverslaving of een onbedwingbare behoefte aan seks. Bij vrouwelijke patiënten is vaker sprake van vraatzucht of overmatig kopen. Internetverslaving komt bij beide seksen regelmatig voor.

Berendse zegt dat in een latere fase van de ziekte, vooral wanneer tevens sprake is van een zich ontwikkelende dementie, het verschijnsel punding voorkomt. Dat is het urenlang doelloos herhalen van handelingen zoals het uit elkaar halen en in elkaar zetten van apparaten of het rubriceren van een verzameling cd’s. Tenslotte komt verslaving aan de gebruikte medicijnen voor, waarbij veel meer pillen geslikt worden dan noodzakelijk is voor het onderdrukken van de ziekteverschijnselen.

De fysieke veranderingen waarmee Parkinson gepaard gaat hebben uiteraard invloed op het sociaal functioneren. Een uitdrukkingsloos gelaat, mompelend spreken, beven van de handen en traag reageren bevorderen de sociale interactie niet. Bovendien neigen patiënten ertoe door schaamte contacten met anderen te mijden en zo in een sociaal isolement te raken. De sociale consequenties van de vaak ernstige neuropsychiatrische stoornissen zijn uiteraard nog veel groter. Het is dan ook niet verrassend dat patiënten en hun partners deze stoornissen als meest belastend ervaren.

Berendse vindt het te betreuren dat de neuropsychiatrische verschijnselen bij Parkinson onvoldoende worden herkend. Bovendien zijn de behandelingsmogelijkheden nog zeer beperkt. Eén van de belangrijkste uitdagingen in het Parkinsononderzoek is daarom juist voor deze aspecten van de ziekte betere behandelingen te ontwikkelen.

De Publieksdag is uitverkocht; er worden 1400 betalende bezoekers verwacht. Parallel vindt een informatiemarkt plaats waar 36 patiëntenverenigingen en organisaties vertegenwoordigd zijn.

Plaats een reactie