Heeft voetbal maatschappelijke waarde?

De maatschappelijke en economische impact van voetbal is groot. Hoe groot precies? Dat is in kaart gebracht in het onderzoek De Kracht van Voetbal. Voor het eerst zijn zowel de economische als de maatschappelijke waarde van voetbal onderzocht en onderling met elkaar in verband gebracht.

Voetbal vormt het grootste sociale netwerk van ons land. Het draagt bij op de maatschappelijke thema’s vorming, gezondheid en verbinding. Verder laat het onderzoek zien dat voetbal een bijdrage levert van 2,18 miljard euro (0,34%) aan het Bruto Binnenlands Product (BBP).

Interview met Wim Biesterveld van FC Volendam over de kracht van voetbal.

Rekenmodule ondersteunt bij keuzes
Op basis van het onderzoek ontwierp PwC een rekenmodule waarmee betaald voetbal- en amateurvoetbalclubs zowel hun economische als maatschappelijke waarde voor de regio kunnen berekenen. Zij kunnen hun huidige (regionale) kracht inzichtelijk maken en tegelijkertijd berekenen hoe zij die kunnen vergroten. Initiatiefnemers KNVB, Eredivisie, Eerste Divisie en stichting Meer dan Voetbal bieden het onderzoek en de rekenmodule donderdag 22 januari 2015 in Den Haag aan voetbalclubs aan.

Clubs hebben de behoefte om de effectiviteit van hun inspanningen te kennen. Het helpt hen om het gesprek nog gerichter en onderbouwd aan te gaan met hun stakeholders, zoals maatschappelijke instellingen, fans en overheid. Bijvoorbeeld welke invloed investeringen in het stadion hebben op de verbindende functie van voetbal in hun regio.

Maatschappelijke kracht van voetbal
Iedereen die betrokken is bij voetbal weet dat voetbal meer is dan een spel of een financiële begroting. Een voetbalvereniging is een belangrijke plek waar kinderen zich ontplooien en ontwikkelen. Een actieve deelname aan voetbal draagt bij aan zowel de fysieke als mentale gezondheid. Daarbij is de voetbalclub in veel dorpen en steden niet alleen het grootste sociale, maar ook het belangrijkste zakelijke netwerk.

Uit het onderzoek blijkt ook dat de uitbreiding van de stadioncapaciteit kan bijdragen aan verbinding in de regio, zoals meer vrijwilligers bij die club, grotere actieve en passieve betrokkenheid van fans en een grotere kans om deelnemers en partners voor projecten te vinden.

Uitbreiding van de stadioncapaciteit kan daarbij ook bijdragen aan vorming en ontwikkeling: meer educatieprojecten van deze club, meer investeringen in jeugdopleidingen en meer spelers in opleiding. En tot slot heeft diezelfde uitbreiding van de stadioncapaciteit een positief effect op (het aantal deelnemers aan) gezondheidsprojecten van de club.

Nieuwe berekening economische waarde
De bijdrage van voetbal aan het BBP is volgens de in het onderzoek gehanteerde methodiek 2,18 miljard euro, ofwel 0,34% van het totale BBP (642,8 miljard euro over 2013). Clubs in het betaald voetbal en het Nederlands elftal genereren de grootste financiële bijdrage.

Om de economische waarde van het voetbal te berekenen, hanteerde PwC een nieuwe methode. Bepalend is in welke mate financiële stromen voldoen aan twee voorwaarden: vindt er een transactie van geld plaats in ruil voor goederen en/of diensten én is er sprake van een eindconsument. Wanneer een financiële stroom (deels) voldoet aan deze voorwaarden, draagt deze (deels) bij aan het BBP.

Plaats een reactie